Za podatki lokalne zapłacisz kartą w urzędzie

Udostępnij

Już wkrótce w koźmińskim urzędzie będzie można regulować niektóre płatności kartą płatniczą. Na ostatniej sesji radni podjęli uchwałę w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków instrumentem płatniczym. Ponadto Rada dokonała zmian w tegorocznym budżecie, a także wyraziła zgodę na zakup przez gminę nieruchomości oraz zaopiniowała projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.  

 

 

 

 

Sesja Rady Miejskiej odbyła się w czwartek, 21 czerwca. Radni pozytywnie ustosunkowali się do pomysłu wprowadzenia w urzędzie płatności bezgotówkowych. Gmina Koźmin Wielkopolski chce skorzystać z rządowego programu upowszechniania płatności bezgotówkowych w administracji publicznej, wdrażanego przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A. Jego ideą jest zapewnienie klientom urzędów dostępu do płatności bezgotówkowych, poprzez wyposażenie jst w terminale. Takie rozwiązanie umożliwi naszym mieszkańcom zapłatę kartą płatniczą między innymi: podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty skarbowej i innych. Podjęcie przez radnych uchwały to pierwszy krok do wprowadzenia  tego nowatorskiego rozwiązania.

Ponadto radni dokonali zmian w tegorocznym budżecie gminy. Zwiększyli o 130 tys. zł kwotę zabezpieczoną na przebudowę drogi w Wyrębinie, co pozwoli poszerzyć zakres tej inwestycji, ponadto przeznaczyli 150 tys. zł na remont piętra w budynku gimnazjum. Rada pozytywnie ustosunkowała się do pomysłu zakupu przez gminę działki zabudowanej budynkiem gospodarczym , sąsiadującej z Zakładem Aktywności Zawodowej. Prezes spółki Koźmińskie Usługi Komunalne Dariusz Olejnik przedstawił radnym projekt Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, który Rada zgodnie z nowymi przepisami prawa, przekazuje do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu.

Tekst i foto: UMIG

2018-06-22