Szkody w uprawach rolnych 2018

Udostępnij
W związku z napływającymi komunikatami informującymi o zagrożeniu suszą upraw rolnych przypominamy, że w przypadku stwierdzenia szkód w uprawach konieczne jest ich zgłoszenie w terminie umożliwiającym oszacowanie przed zbiorem uprawy przez Komisję powołaną przez Wojewodę. Informujemy, że nadrzędną zasadą procedury oszacowania zakresu strat jest bowiem lustracja uszkodzonej plantacji. Druki zgłoszenia szkód można pobierać w Punkcie Informacyjnym tut. Urzędu.
Komunikaty dotyczące zagrożeń wystąpienia suszy podawane są na bieżąco na stronie SMSR