W sierpniu można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego

Udostępnij

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski informuje, że każdy producent rolny, posiadający użytki rolne na terenie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy wykorzystany do produkcji rolnej powinien w terminie od 1 sierpnia 2018r. do 31 sierpnia 2018r. złożyć odpowiedni wniosek do Burmistrza Miasta  i Gminy Koźmin Wielkopolski wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2018r. do 31 lipca 2018r., w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2018r.

 

 

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2018r. wynosi  86,00 zł * ilość ha użytków rolnych

 

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie od dnia 1 października 2018r. do dnia 31 października 2018r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku albo gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy.

 

2018-08-06