Nabór do projektu “Krok naprzód – zwiększenie szans osób niepełnosprawnych z terenu powiatu krotoszyńskiego na lokalnym rynku pracy”

Udostępnij

W związku z realizacją przez Gminę Koźmin Wielkopolski/Zakład Aktywności Zawodowej w Koźminie Wlkp. projektu pn. „Krok naprzód – zwiększanie szans osób niepełnosprawnych z terenu powiatu krotoszyńskiego na lokalnym rynku pracy”  do wzięcia udziału w projekcie poszukiwane są osoby spełniające łącznie warunki : niepełnosprawne,  pełnoletnie i zamieszkałe na terenie powiatu krotoszyńskiego.

 

 

 

Celem projektu  jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych, dla których przygotowana jest bogata oferta wsparcia. Możliwy jest udział w 2 ścieżkach wsparcia do wyboru:

Ścieżka 1:

–    Odbycie doradztwa zawodowego, bezpłatnej rehabilitacji, treningów (trening komunikacji personalnej, kompetencji życiowych, dorosłości oraz poruszania się po rynku pracy), a także kursów/szkoleń  zawodowych . Etap ten kończy się odbyciem płatnego stażu w wybranym przedsiębiorstwie.

Ścieżka 2:

– Odbycie doradztwa zawodowego, udział w bezpłatnej rehabilitacji oraz treningach (trening komunikacji personalnej, kompetencji życiowych, dorosłości oraz poruszania się po rynku pracy). Etap ten kończy się kursem/szkoleniem zawodowym. Bez konieczności udziały w stażu zawodowym.

Dla uczestników projektu gwarantowany jest dojazd do Koźmina Wlkp.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą dowiedzieć się więcej informacji i zgłosić udział w projekcie pod numerami tel. 62 721 91 36, 734 164 107 – koordynator projektu Barbara Pawlak lub 793 840 551.

Wszelkie pytania można kierować także pod adresem e-mail: zazprojekt@gmail.com. Liczba miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń.

Projekt realizowany przez Zakład Aktywności Zawodowej współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 7: Włączenie społeczne. Działanie: 7.1 Aktywna integracja. Poddziałanie: 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe

1.    Projekt realizowany jest w terminie 1.04.2018-31.03.2020 i obejmuje swym zasięgiem powiat krotoszyński.
2.    Projekt zakłada udział 77 osób niepełnosprawnych ( min.49 kobiet)

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji u min. 54 OzN/34 K z terenu powiatu krotoszyńskiego, w okresie od 1.04.2018 do 31.03.2020 prowadzące do zwiększenia szans tych osób na lokalnym rynku pracy.
Całkowita wartość projektu 1 118 940, 96 zł, kwota dofinansowania 951 099,81 zł

Tekst: ZAZ Koźmin Wlkp.

2018-08-20