Zwiększają bezpieczeństwo mieszkańców powiatu krotoszyńskiego

Udostępnij

Szpital Powiatowy w Krotoszynie zakończył zakupy nowego sprzętu dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ramach unijnego projektu, którego wartość wyniosła blisko 1,3 mln zł. Nowy sprzęt pomoże w ratowaniu życia mieszkańców powiatu krotoszyńskiego.

 

 

 

 

 

Projekt: Doposażenie w sprzęt medyczny Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZOZ w Krotoszynie w celu poprawy jakości usług i zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego, podsumowany został podczas konferencji prasowej dla mediów lokalnych, która 14 sierpnia odbyła się na krotoszyńskim SOR-ze.

 

Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego.

 

Na konferencji obecni byli: Dariusz Markowski – zastępca dyrektora SPZOZ w Krotoszynie ds. techniczno-inwestycyjnych, Martyna Marciniak – osoba odpowiedzialna za projekty unijne w SPZOZ, Alina Korczak – pielęgniarka oddziałowa SOR, lek. Mariusz Kowalski – kierownik SOR. Konferencję prowadził Sławomir Pałasz – rzecznik prasowy szpitala.
We wprowadzeniu wicedyrektor Dariusz Markowski stwierdził, że dokonane zakupy nowoczesnego sprzętu zwiększają bezpieczeństwo pacjentów przyjmowanych na SOR. Są to przede wszystkim mieszkańcy poszczególnych gmin powiatu krotoszyńskiego.

 

Wicedyrektor mówił m.in., że dzięki uzyskanemu dofinansowaniu, szpital otrzymał potężny zastrzyk pieniędzy, dzięki któremu podniósł się standard posiadanego sprzętu.
Przypomniał, że nie jest to pierwszy projekt z dofinansowaniem unijnym, który został zrealizowany przez szpital w ramach programu: Infrastruktura i Środowisko. W 2011 r. dzięki dotacji unijnej z tego źródła, rozbudowany i doposażony został właśnie SOR, zaś w 2013 r. zbudowano lądowisko dla śmigłowców ratunkowych LPR, znajdujące się obok budynku szpitala.  

 

Sławomir Pałasz przedstawił podstawowe informacje dotyczące projektu. Kolejnym punktem spotkania była prezentacja części nowego, zakupionego sprzętu, który znajdował się na sali, gdzie odbywała się konferencja. Charakterystykę każdego z nich przedstawiła pielęgniarka oddziałowa – Alina Korczak. Podkreślała ona, że zakupiony sprzęt w dużym stopniu ułatwia ratowanie życia pacjentom, którzy trafiają na SOR. Jest niezwykle pomocny w pracy wykwalifikowanego personelowi. 

 

 

 

Martyna Marciniak mówiła natomiast w jaki sposób projekt był realizowany. Stwierdziła, że wkład własny SPZOZ-u, pochodził z budżetu szpitala, a nie jak to bywało przy podobnych, wcześniejszych projektach – z dotacji otrzymywanych od starostwa.

Całkowita wartość projektu: 1 mln 299 tys. 085,94 zł
Koszty kwalifikowalne: 1 mln 298 tys. 286,44 zł
Koszty niekwalifikowalne: 799,50 zł
Wartość dofinansowania (85% kosztów kwalifikowalnych): 1 mln 103 tys. 543,47 zł
Wkład własny SPZOZ: 195 542,47 zł

W ramach projektu zakupiono:
– 2 aparaty do przeprowadzania krótkich znieczuleń ogólnych
– mobilny aparat RTG, umożliwiający robienie zdjęć na sali SOR-u  
– 3 defibrylatory
– 5 kardiomonitorów
– 6 pomp infuzyjnych oraz stację dokującą do tych pomp  
– respirator transportowy

Podsumowanie. Zakupiony sprzęt pozwala na szybką diagnostykę i leczenie pacjentów zagrożonych utratą zdrowia lub życia:
– w pierwszej kolejności pomaga ocenić stan układu krążenia i oddechowego
– umożliwia monitorowanie pacjentów w stanie ciężkim
– pozwala na szybką diagnostykę i wdrożenie leczenia w jak najkrótszym czasie
– zabezpiecza pacjentów z zaburzeniami oddychania, wymagających przetransportowania, poprzez zastosowanie respiratora transportowego
– pompy infuzyjne usprawniają podawanie leków oraz ich dawkowanie
– pacjenci z urazami, wymagający diagnostyki obrazowej z przeciwwskazaniem do poruszania się, będą mogli mieć wykonywane zdjęcia aparatem RTG, bezpośrednio na sali chorych
– u pacjentów wymagających wykonania szybkich i koniecznych zabiegów, możliwe będzie zastosowanie aparatu do krótkiego znieczulania na sali SOR-u

 

2018-08-28

Tekst i foto: Rzecznik prasowy Szpitala Powiatowego w Krotoszynie