61. numer “Szkiców Koźmińskich” w sprzedaży

Udostępnij

Ukazał się  61. numer  „Szkiców Koźmińskich” , w którym zamieszczone zostały następujące artykuły.

 

 

 

 

1.Magdalena Dąbrowska, Apoteoza herbu Przyjemskich oraz wzór idealnego sarmaty w kazaniu pogrzebowym wygłoszonym przez ks. Kazimierza Gorczyńskiego na pogrzebie Piotra Przyjemskiego

2. Michał Pietrowski, III drużyna harcerska im. Hugona Kołłątaja w Koźminie
   w latach 1924 – 1939

3. Daniel Szczepaniak, Uroczystość dekoracji sztandaru byłego koźmińskiego batalionu powstańczego odznaką Powstańcom Broni 1918-1919 w dniu 28 listopada 1926 r.

4. Michał Pietrowski, Testament Józefa Chełkowskiego – starosty koźmińskiego w 1919 r.

5. Bolesław Kasprzak, Kalendarium za 2017 r.

6.  Daniel Szczepaniak, Indeks artykułów opublikowanych w „Szkicach Koźmińskich”
 za lata 2013-2017

7. Michał Pietrowski, Uroczystość XXX – lecia „Szkiców koźmińskich”

8. Recenzja: Marii Lewandowicz, „Biały Orzeł” 1926-2016.  W 90. rocznicę powstania.
    Koźmin Wlkp. 2017, ss. 115

9. Recenzja: Rafała Sierchuły, Konspiracja antykomunistyczna w powiecie krotoszyńskim
   w latach 1945 – 1956, Krotoszyn 2016, ss.131

10. Jubileusz XXX – lecia „Szkiców Koźmińskich”
    A. Sprawozdanie z uroczystości
    B. Sylwetki zespołu redakcyjnego „Szkiców Koźmińskich”

11. Michał Pietrowski, Powstaniec wielkopolski -Wężyk Wojciech (1890 – 1920)

“Szkice Koźmińskie” można nabyć w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Koźmin Wlkp., ul. Zamkowa 2a.

2018-08-30