Remonty w gminnych placówkach oświatowych

Udostępnij

Nowy rok szkolny za pasem. W tym roku koźmiński samorząd przeznaczył kwotę 726.500,00 na niezbędne remonty w placówkach oświatowych i zakup pomocy dydaktycznych.

 

 

 

 

Oto lista  zadań, które zostały zrealizowane lub są zaplanowane do wykonania w gminnych szkołach: 

SP MOKRONOS

utwardzenie placu przy sali gimnastycznej   – 81.400   

zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia    – 14.000

 

ZSP BORZĘCICZKI

modernizacja dachu na budynku szkoły   – 152.600

zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia    – 24.000     
 
SP BORZĘCICE

utwardzenie placu przy budynku szkoły I etap   – 148.500

zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia    – 15.000     
     
SP STARA OBRA

utwardzenie placu przy budynku szkoły  – 38.000

wykonanie ogrodzenia  wzdłuż frontowej części budynku szkoły – 26.000

   

SP NR 1 KOŹMIN WLKP.

remont klas – 21.200

zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia    – 26.000

zakup pomocy w ramach projektu ” Aktywna Tablica ”  – 17.500
  ( w tym dofinansowanie Wojewody Wielkopolskiego – 14.000 )

GIMNAZJUM KOŹMIN WLKP.

wymiana okien 52 szt. na III kondygnacji   budynku szkoły  – 135.300

remont klas (z wymianą drzwi)  i korytarza  – 47.000

     

 

2018-08-31

Tekst i foto: UMiG