Wykaz nieruchomości lokalowych do sprzedaży

Udostępnij

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski podaje do wiadomości w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2018r. poz. 121 ze zm./, że w dniach od 20.09.2018 r. do 11.10.2018 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski zostanie wywieszony wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży – dwa lokale mieszkalne położone w Koźminie Wlkp. przy  ul. Krotoszyńskiej 16 na działce nr 1239/2.