Zapraszamy na XLIX sesję Rady Miejskiej

Udostępnij

Zapraszamy na sesję XLIX sesję Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp., która odbędzie się 28 września 2018r., o godz. 15.30 w siedzibie Rady Miejskiej przy ul. Przyjemskich  9.

 

 

 

 

 

 

Porządek obrad:

1.        Otwarcie.

2.        Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji.

3.        Sprawozdanie z przetargów.

4.        Interpelacje radnych.

5.        Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2018-2031 za I półrocze 2018r.

6.        Przyjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2018,

 

b) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski,

 

c) zmiany uchwały Nr XXVI/174/2016 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

 

d)     zbycia nieruchomości.

 

7.        Odpowiedzi na interpelacje radnych.

8.        Wolne głosy i wnioski.

9.        Zakończenie obrad XLIX sesji.

 

2018-09-21