Program CZYSTE POWIETRZE – zapraszamy na spotkanie

Udostępnij

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski informuje, iż Wielkopolski Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu uruchomił dofinansowanie w formie bezzwrotnych dotacji i pożyczek na wymianę pieców i termomodernizację budynków mieszkalnych. Oferta skierowana jest do osób fizycznych posiadających prawo własności lub będących współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub osób, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego.  Program trwa do 30 czerwca 2027 roku.

 

 

 

W ramach programu zostanie dofinansowana wymiana źródeł ciepła starej generacji opalanych paliwem stałym na: węzły cieplne, kotły na paliwo stałe (spełniające założenia Programu), systemy ogrzewania elektrycznego, kotły gazowe kondensacyjne oraz pompy ciepła. Dofinansowane będą również prace termomodernizacyjne polegające na dociepleniu przegród zewnętrznych/ wewnętrznych budynku oraz wymiana / montaż stolarki zewnętrznej. Wsparcie dotacją uzależnione będzie od kwoty miesięcznego dochodu przypadającego na 1 osobę w gospodarstwie domowym. W ramach powyższej oferty możliwy będzie zakup i montaż kolektorów słonecznych oraz mikroinstalacji fotowoltaicznych (wyłącznie w formie pożyczek).

 

W związku z powyższym w naszej gminie odbędzie się spotkanie z mieszkańcami celem przedstawienia warunków programu oraz pomocy w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie.

Zapraszamy mieszkańców Gminy Koźmin Wielkopolski w dniu 12 października br. o godz. 18.00 do Kina Mieszko w Koźminie Wielkopolskim. Prelegentami będą pracownicy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:
http://www.wfosgw.poznan.pl/program-priorytetowy-czyste-powietrze

2018-10-05