Od nowego roku zmiany w gospodarce śmieciowej

Udostępnij

Od  1 stycznia 2019 r. na terenie gminy Koźmin Wielkopolski  planuje się rozpoczęcie zbiórki popiołu w odrębnych pojemnikach. Każdy mieszkaniec który zadeklarował prowadzenie selektywnej zbiórki, posiadający popiół pochodzący z palenisk domowych ma obowiązek przestrzegania powyższej zasady. Pojemniki do popiołu odpowiednio oznaczone będą użyczane NIEODPŁATNIE przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne na terenie gminy Koźmin Wielkopolski. Aby określić ilość pojemników, w które firma odbierająca odpady ma zaopatrzyć Gminę, prosimy mieszkańców MIASTA (TYLKO MIASTA)  o informację, które budynki są ogrzewane węglem do dnia 31.10.2018 r. na numer telefonu 62 7219346

 

 

 

 

POPIÓŁ będzie odbierany spod posesji na terenie miasta i wsi sezonowo w okresie od października do kwietnia, raz na dwa tygodnie, zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów obowiązującym od 2019 roku. Umieszczenie popiołu w pojemniku razem z odpadami zmieszanymi będzie skutkowało nieodebraniem odpadów.

 

Uwaga ! W związku z wprowadzoną zbiórką popiołu na terenie Gminy zmieniona zostanie częstotliwość odbierania odpadów zmieszanych z zabudowie jednorodzinnej na terenie miasta, odpady zmieszane będą odbierane od maja do września raz na tydzień, a od października do kwietnia raz na dwa tygodnie.

Ponadto od dnia 1 stycznia 2019 r.  będzie obowiązywać  nowy system segregacji odpadów, narzucony przez ustawodawcę . Mieszkańcy zobowiązani będą do worka koloru brązowego przeznaczonego na odpady zielone wrzucać oprócz, dotychczasowo gromadzonej skoszonej trawy, liści, chwastów, drobnych gałęzi, zwiędłych kwiatów, także odpadki warzywne  i owocowe (w tym obierki itp.), resztki jedzenia z wyjątkiem kości i odchodów zwierząt. Zmianie ulegnie także okres odbioru odpadów ulegających biodegradacji, będzie on całoroczny, zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów obowiązującym od 2019 roku.

2018-10-08

UMiG