Odpady kuchenne – rozszerzenie segregacji odpadów od 1 stycznia 2019 r.

Udostępnij

Od 1 styczna 2019 r. Gmina Koźmin Wielkopolski dostosowuje zasady segregacji odpadów komunalnych do aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Wiąże się to z koniecznością selektywnego zbierania dodatkowej frakcji ODPADÓW KUCHENNYCH (odpadki warzywne i owocowe, obierki, resztki jedzenia itp.), które gromadzić należy w oddzielnych pojemnikach/workach razem z odpadami zielonymi.

 

 

 

 

Odpady kuchenne gromadzimy  łącznie z odpadami zielonymi:
•    w worku brązowym o minimalnej pojemności 120 l z napisem „Bio” – w przypadku zabudowy jednorodzinnej,
•    w worku brązowym o minimalnej pojemności 120 l z napisem „Bio” lub w pojemniku brązowym z napisem „BIO”
o pojemności od 120 l do 1100 l – w budynkach wielolokalowych.

Worki dostarcza firma wywozowa świadcząca usługę odbioru i zagospodarowana odpadów komunalnych z terenu Gminy Koźmin Wielkopolski.
 

Odbiór bioodpadów będzie realizowany zgodnie z harmonogramem z częstotliwością:
•    z terenów nieruchomości zamieszkałych z zabudowy jednorodzinnej:
–  na terenie miasta – raz na dwa tygodnie,
–  na terenach wiejskich – raz na miesiąc,
•    z terenów nieruchomości zamieszkałych z budynków wielolokalowych na terenie miasta i na terenach wiejskich
 – raz na tydzień.

Odbiór bioodpadów będzie odbywał się przez cały rok!!!

W worku/pojemniku brązowym z napisem „Bio” gromadzimy odpady kuchenne (z wyłączeniem odpadów pochodzenia zwierzęcego) oraz odpady zielone, czyli:
•    odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.);
•    resztki jedzenia pochodzenia roślinnego;
•    skorupki jajek;
•    fusy po kawie, herbacie;
•    zwiędłe kwiaty cięte i doniczkowe;
•    skoszoną trawę, liście, chwasty;
•    drobne gałęzie drzew i krzewów;
•    trociny i korę drzew.

Nie należy wrzucać odpadów typu:
•    kości i odchodów zwierząt;
•    mięsa i padliny zwierząt;
•    drewna impregnowanego;
•    płyt wiórowych i MDF;
•    leków;
•    popiołu z węgla kamiennego;
•    ziemi i kamieni;
•    innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

W przypadku zabudowy jednorodzinnej bioodpady można zagospodarować w przydomowych kompostownikach

 

2018-11-05

UMiG