100-lecie odzyskania Niepodległości – podziękowania

Udostępnij

11 listopada, w sposób bardzo uroczysty, uczciliśmy na Ziemi Koźmińskiej 100-lecie odzyskania Niepodległości. Trwałym znakiem pamięci o tym ważnym dniu będzie, obelisk odsłonięty w Parku im. Powstańców Wielkopolskich w hołdzie Ojczyźnie i wszystkim, którzy walczyli o jej wolność, niepodległość  i suwerenność.

 

 

Składamy serdecznie podziękowania mieszkańcom Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski za liczny udział w gminnych obchodach 100-lecia odzyskania Niepodległości.

W sposób szczególny dziękujemy osobom, organizacjom i instytucjom, które zaangażowały się w przygotowanie tych uroczystości.
 
Księdzu Kanonikowi Zygmuntowi Lewandowskiemu i Księdzu Andrzejowi Pateckiemu dziękujemy za sprawowanie Mszy św. w intencji Ojczyzny oraz  za poświęcenie obelisku. Księdzu Łukaszowi Chudzińskiemu, zespołowi muzycznemu „Chimali” i organistce za oprawę muzyczną Mszy św.

Komendzie oraz harcerzom Hufca ZHP im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 za zaproszenie mieszkańców do wspólnego zaśpiewania hymnu na Starym Rynku w ramach  ogólnopolskiej akcji „Niepodległa do hymnu!” oraz za pomoc w organizacji obchodów 100-lecia odzyskania Niepodległości.

Koźmińskiej Orkiestrze Dętej, Chórowi im. Czesława Czypickiego, Kompanii Honorowej Ochotniczych Straży Pożarnych z miasta i gminy Koźmin Wielkopolski, policji, straży, delegacjom i pocztom sztandarowym za udział i pomoc w organizacji uroczystości.

Markowi Wiecznemu za prowadzenie uroczystości.

Młodzieży i opiekunom Teatru 10.50: Robertowi Idkowiakowi, Jarosławowi, Zmyślonemu i Marcinowi Ziętkiewiczowi za przygotowanie przedstawienia „Orzeł w szufladzie” oraz pracownikom Gminnego Zespołu Instytucji Kultury za nagłośnienie i pomoc techniczną.      

 

 

 

 

             Justyn Zaradniak                                                           Maciej Bratborski

         Przewodniczący Rady Miejskiej                                                    Burmistrz Miasta i Gminy