Pożegnalna sesja Rady Miejskiej

Udostępnij

Nowe stawki opłat za śmieci – które będą obowiązywały od 1 stycznia 2019 r. – przyjęli radni podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 15 listopada. Ponieważ była to ostatnia sesja w kadencji 2014-2018 przewodniczący Justyn Zaradniak przedstawił sprawozdanie z czteroletniej pracy Rady Miejskiej i podziękował za współpracę burmistrzowi, radnym oraz pracownikom magistratu i prasie.

   

 

 

 

Na początku sesji przewodniczący Justyn Zaradniak poprosił o uczczenie minutą ciszy pamięci wszystkich bohaterów, żołnierzy i patriotów, którzy oddali życie za wolność i niepodległość Polski o okazji 100.lecia odzyskania Niepodległości.

 

Radny Marek Krzyżanowski złożył interpelację o zabezpieczenie pieniędzy w budżecie gminy na remont lub budowę drogi łączącej Tatary, Lipowiec i Czarny Sad. Radni otrzymali od Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski  pisemną odpowiedź na interpelację wniesioną na poprzedniej sesji. Treść odpowiedzi kliknij

 

 

Gorącą i burzliwą dyskusję wśród radnych wywołała uchwała w sprawie opłaty za odpady komunalne. O wycofanie tej uchwały z porządku obrad ostatniej sesji upływającej kadencji zawnioskował radny Adam Grzelak.

Burmistrz Maciej Bratborski w odpowiedzi na ten wniosek zaapelował do radnych o procedowanie i przyjęcie uchwały, wprowadzającej podwyżkę cen śmieci. Ostatecznie w głosowaniu radnych wniosek Adama Grzelaka został odrzucony.

 

Burmistrz Maciej Bratborski uzasadniał konieczność podwyżki cen śmieci.  

 

We wrześniu Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Ostrowie Wlkp., poinformowała nas o podwyżce opłaty za przyjęcie 1 tony śmieci –  z 225 zł do 299 zł. – mówił włodarz gminy.  – Obecnie z opłat za śmieci wpływa do budżetu gminy kwota około 1,8 mln zł, natomiast wydatki gminy związane z zagospodarowaniem odpadów wynoszą około 2,2 mln zł. Jesteśmy zmuszeni do zmiany stawek, gdyż zarówno ustawodawca, jak i organy kontroli wymagają, by opłaty były skalkulowane na takim poziomie, by w całości pokrywały koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w gminie.

Ostatecznie Rada – większością głosów – przyjęła uchwałę w sprawie opłaty za odpady komunalne. Za głosowało – 8 radnych, 4 – było przeciw, a 3 – wstrzymało się od głosu.

 

Od 1 stycznia 2019 r. za odpady komunalne zapłacimy:

Odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1)    gospodarstwo domowe  1 – osobowe –  17,00 zł,
2)    gospodarstwo domowe  2 – osobowe –  33,00 zł,
3)    gospodarstwo domowe  3 – osobowe –  48,00 zł,
4)    gospodarstwo domowe  4 – osobowe –  62,00 zł,
5)    gospodarstwo domowe  5 – osobowe –  75,00 zł,
6)    gospodarstwo domowe  6 – osobowe –  87,00 zł,
7)    gospodarstwo domowe  7 – osobowe i większe – 89,00 zł  

Odpady komunalne nie zbierane i odbierane w sposób selektywny:
 

1)   gospodarstwo domowe  1 – osobowe –  34,00 zł,
2)   gospodarstwo domowe  2 – osobowe –  66,00 zł,
3)   gospodarstwo domowe  3 – osobowe –  96,00 zł,

4)   gospodarstwo domowe  4 – osobowe –  124,00 zł,

5)   gospodarstwo domowe  5 – osobowe –  150,00 zł, 

6)   gospodarstwo domowe  6 – osobowe –  174,00 zł,

7)   gospodarstwo domowe  7 – osobowe i większe – 178,00 zł.

 

 
Podczas sesji radni uchwalili nowy statut gminy, oraz określili szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich uchwałodawczych, zasady tworzenia komitetów inicjatyw obywatelskich uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Koźmin Wielkopolski. Zapadła także decyzja o powierzeniu Koźmińskim Usługom Komunalnym prowadzenia stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Prostej w Koźminie Wielkopolskim.

2018-11-19

Tekst i foto: Agnieszka Flejsierowicz, UMiG