Zapraszamy na I sesję Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim

Udostępnij

Zapraszamy na I sesję Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim, która odbędzie się 22 listopada 2018r. o godz. 15.00 w siedzibie Rady Miejskiej, ul. Przyjemskich 9.

 

 

 

Porządek obrad:

1.      Otwarcie I sesji Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Złożenie ślubowania przez radnych.

3.      Złożenie ślubowania przez Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.

4.      Przyjęcie porządku obrad.

5.      Powołanie Komisji Skrutacyjnej.

6.      Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim.

7.      Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim prowadzenia sesji od Radnego Seniora.

8.      Wybór Wiceprzewodniczącego lub Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim.

9.      Zakończenie obrad I sesji Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim.

 

2018-11-19