Ogłoszenie o wykazie nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży

Udostępnij

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski podaje do wiadomości  w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2018r. poz. 121 ze zm./, że w dniach od 19.11.2018 r. do 03.12.2018 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski zostanie wywieszony wykaz nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży – nieruchomość gruntowa położona w Starej Obrze stanowiąca działkę nr 27/3   o pow. 0,2589 ha.