Informacja z otwarcia ofert na odbiór i zagospodarowanie odpadów w roku 2019

Udostępnij

27 listopada 2018r. o godz. 10:00 dokonano otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski w roku 2019 z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. W wyznaczonym terminie wpłynęła  jedna oferta Firmy Usługowej EKO – KAR z Raszkowa za łączną kwotę 2 079 456,19zł. brutto. Pomimo wydzielenia frakcji popiołu ze strumienia odpadów kwota przetargowa w stosunku do roku 2018 jest wyższa o 467 886, 59 zł. czyli o ok. 30 %.