Konferencja „Rozwój szkolnictwa zawodowego w powiecie krotoszyńskim a lokalny rynek pracy w gminie Koźmin Wielkopolski”

Udostępnij

11 grudnia w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 odbyła się konferencja pod nazwą  „Rozwój szkolnictwa zawodowego w powiecie krotoszyńskim a lokalny rynek pracy w gminie Koźmin Wielkopolski”. Uroczystego otwarcia konferencji dokonał dyrektor Jacek Zawodny, który podkreślił istotne znaczenie szkolnictwa zawodowego.

 

 

 

 

Uczestnicy konferencji wysłuchali wykładu dotyczącego „Znaczenia doradztwa zawodowego przy wyborze kierunku kształcenia przez uczniów w perspektywie dalszej kariery zawodowej”, którą przedstawiła Beata Kuzia doradca  zawodowy w SP Nr 1, a także zapoznali się prelekcją na temat „Lokalnego rynku pracy oraz rynku edukacyjnego w powiecie krotoszyńskim, który zaprezentowała Małgorzata Grzempowska, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Krotoszynie.

Poza tym zaproszeni goście i uczniowie mieli okazję zapoznać się także z ofertą szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat.

 

 

W spotkaniu udział wzięli: Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp., Dyrektorzy i przedstawiciele szkół i placówek oświatowych z terenu powiatu, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Krotoszynie, Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Kierownik Referatu Oświaty w Koźminie Wlkp., przedstawiciel Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Krotoszynie, pracodawcy lokalnych firm oraz najważniejsi uczestnicy tej konferencji czyli uczniowie klas VIII wraz z wychowawcami.

 

 

Na koniec zaproszeni goście zabrali udział w dyskusji na temat szkolnictwa zawodowego oraz lokalnego rynku pracy. Dziękujemy bardzo wszystkim za przybycie i udział w konferencji, co oznacza, że wszyscy rozumiemy istotę zagadnienia.

 

         

 

Data publikacji

2018-12-13

Tekst: Beata Kuzia, fot. Maria Mazurowska