100-lecie wybuchu Powstania Wielkopolskiego – podziękowania

Udostępnij

Składamy serdecznie podziękowania mieszkańcom Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski za liczny udział w gminnych obchodach 100-lecia Powstania Wielkopolskiego. W sposób szczególny dziękujemy osobom, organizacjom i instytucjom, które zaangażowały się w przygotowanie tego wyjątkowego wydarzenia.

 

 

 

 

Dyrekcji, Pracownikom i Uczniom Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im.J.Marcińca, Stowarzyszeniu LGD  “Wielkopolska z Wyobraźnią”
za współorganizację obchodów.

 
Księdzu Kanonikowi Zygmuntowi Lewandowskiemu,Księdzu Andrzejowi Pateckiemu, Księdzu Stanisławowi Kozie dziękujemy za sprawowanie Mszy św., a księdzu Marianowi Podlarzowi również za wygłoszenie homilii.
 
16.Jarocińskiemu Batalionowi Remontu Lotnisk,Kompanii Honorowej Ochotniczych Straży Pożarnych z miasta i gminy Koźmin Wielkopolski, policji, strażakom, harcerzom z Hufca ZHP im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907, Koźmińskiej Orkiestrze Dętej, delegacjom, pocztom sztandarowym, Alfredowi Kapale za udział i pomoc w organizacji uroczystości.

Markowi Wiecznemu za prowadzenie uroczystości.

Teatrowi Seniora oraz Jolancie Cyunczyk za przygotowanie okolicznościowej wieczornicy, Chórowi im.Cz. Czypickiego i dyrygentowi
za prowadzenie wspólnego śpiewu pieśni patriotycznych oraz pracownikom Gminnego Zespołu Instytucji Kultury za nagłośnienie i pomoc techniczną.      

 

 

 

 

             Justyn Zaradniak                                                           Maciej Bratborski

         Przewodniczący Rady Miejskiej                                                    Burmistrz Miasta i Gminy