INFORMACJA DOTYCZĄCA ZBIÓRKI POPIOŁU I ŻUŻLU

Udostępnij

W związku z odbieraniem od 2019 r. nowej frakcji odpadów komunalnych tj. popiołu i żużlu z gospodarstw domowych, uprzejmie informujemy,  że właściciele nieruchomości do momentu otrzymania pojemnika w kolorze szarym zbierają popiół i żużel w sposób dotychczas obowiązujący tj. w pojemniku do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych. Z chwilą otrzymania pojemnika do gromadzenia popiołu i żużlu, właściciele nieruchomości zobowiązani będą do selektywnego zbierania ww. odpadów w wyznaczonym do tego pojemniku i zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów. Nadal trwa dostarczanie pojemników przez Firma Usługową Eko – Kar Sp. z o. o. Sp. k. do właścicieli nieruchomości.