Zmiany w zakresie zwrotu podatku akcyzowego w 2019 roku

Udostępnij

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski informuje, że nowelizacja przepisów ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wprowadziła zmiany w zasadach ustalania limitu zwrotu podatku akcyzowego

 

 

 

 

 

 

– w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła, do wniosku należy dołączyć dokument wydany przez kierownika biura powiatowego ARiMR zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła w 2018 roku;

– limit roczny ustalany jest raz w roku, przy złożeniu pierwszego w danym roku wniosku, ze stanem posiadanych użytków rolnych na dzień 1 lutego danego roku i nie ulega zmianie, pomimo zaistnienia zmian w powierzchni użytków rolnych po dniu 1 lutego (kupno, sprzedaż, darowizna, nabycie spadku, zawarcie umowy dzierżawy).

 

Wobec powyższego proszę o deklarowanie DJP oraz wszelkich gruntów posiadanych na podstawie umów dzierżaw przy składaniu pierwszego wniosku.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi sumę:
100,00 zł  x   ilość ha użytków rolnych
oraz
30,00 zł  x  średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

co oznacza, że na
– 1 ha użytków rolnych przysługuje 100 litrów ON
– średnią roczną liczbę DJP przysługuje 30 litrów ON

2019-01-18

Tekst: Patrycja Pietrala,UMiG