Zapraszamy na IV sesję Rady Miejskiej

Udostępnij

 Zapraszamy na IV sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się 31 stycznia 2019r., o  godz. 15.00 w siedzibie Rady Miejskiej, ul. Przyjemskich 9.

 

 

Porządek obrad:

1.        Otwarcie.

2.        Przyjęcie protokołu z III sesji.

3.        Interpelacje i zapytania radnych.

4.        Przyjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2018,

b)      zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2019-2031,

c)      zmiany granic sołectwa Staniew i miasta Koźmin Wielkopolski oraz przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami,

d)     zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim.

5.        Odpowiedzi na interpelacje radnych.

6.        Wolne głosy i wnioski.

7.        Zakończenie obrad IV sesji.

 

2019-01-24