Ważniejsze wydarzenia z działalności chóru w 2017 r.

Udostępnij

Rok 2017 był pracowity i można powiedzieć że był udany. Plan pracyhóru, jaki został przedstawiony i zatwierdzony na Zebraniu Sprawozdawczym Członków Chóru w dniu 7 marca 2017r. został wykonany.

Dyrygent chóru Kasper Ekert, wprowadza kilka nowych utworów do repertuaru chóru, które wpływają pozytywnie, na dalszą działalność.

Wszyscy członkowie chóru z chęcią i zadowoleniem w ciągu całego 2017 r. uczestniczą w próbach i występach a także angażują się w prace związane z działalnością chóru.

Prezes Chóru Wojciech Gaweł uczestniczy trzykrotnie w Posiedzeniach Południowo-Wielkopolskiego Związku Chórów i Orkiestr w Ostrowie Wlkp. Członkowie Zarządu Chóru i Prezes kilkakrotnie spotykali się z władzami gminy -burmistrzami, dyrektorem oraz pracownikami Ośrodka Kultury i Urzędu Miejskiego. Zorganizowano 8 posiedzeń Zarządu Chóru.

Stan członków chóru w roku 2017:

Na początku roku było 27 osób – na końcu roku 24 osoby.

7 styczeń – Spotkanie Noworoczne członków chóru z osobami towarzyszącymi w Restauracji „WIEŻA”. Z zaproszonych gości udział wzięli: Burmistrz Miasta i Gminy w Koźminie WLKp Maciej Bratborski z Małżonką i Przewodniczący Rady Miejskiej w Koźminie WLKp Justyn Zaradniak.

15 styczeń – koncert kolęd w Klasztorze, który poprowadził dyrygen Kasper Ekert. Udział wzięli: Chór im. Cz. Czypickiego, Zespół Dziecięcy SP Nr 1 Duet „Ty i Ja’’ Zespół Dziecięcy SP Nr 3 , Zespół Instrumentalno–Śpiewający z Gimnazjum Zjednoczonej Europy, Zespół Do-re-mi działający przy Ośrodku Kultury.

26 styczeń – Ośrodek Kultury w Borku WLKp zorganizował Przegląd Muzyczny „ Płyń Kolędo’’, w którym nasz chór zaprezentował kolędy wraz z innymi zespołami działającymi przy tym Ośrodku Kultury.

7 marzec – zorganizowano Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Chóru im. Cz. Czypickiego w Ośrodku Kultury z władzami samorządowymi. Podczas zebrania druhna Ewa Murawska i druhna Ala Otworowska zamieniają się funkcjami działalności w chórze. Druhna Ala Otworowska przyjmuje funkcję sekretarza chóru. Druhna Ewa Murawska przyjmuje funkcję członka Komisji Rewizyjnej. Z prowadzenia Kroniki Chóru rezygnują druhna Ewa Murawska i dh Stefan Kaźmierczak. Kronikarzem zostaje wybrana druhna Lidia Małecka. Poza wymienionymi zmianami Zarząd Chóru i Komisja Rewizyjna pracują w tym samym składzie.

3 maja – Msza Św. w Kościele św. Wawrzyńca z okazji uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

6 maja – 50-lecie Parafii Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Koźminie. Uroczysta Akademia odbyła się w sali widowiskowo – kinowej „MIESZKO”. Wśród zaproszonych gości byli: Prezes Chóru dh Wojciech Gaweł i była dyrygent chóru im. Cz.Czypickiego Gabriela Dopierała. Po akademii w kościele klasztornym odbyła się Msza Św. dziękczynna dla wszystkich parafian celebrowana przez Jego Ekscelencję Biskupa Stanisława Napierałę.

8 maja – udział w mszy św. w Klasztorze z okazji odpustu Parafii pw. Św. Stanisława Biskupa.

30 maja – XXII Konkurs Wiedzy o Ziemi Koźmińskiej i Czesławie Czypickim zorganizowany w Liceum Ogólnokształcącym. Chór wykonał koncert nowych utworów.

3 czerwca – udział chóru w mszy św. obu parafii koźmińskich na Nowym Rynku podczas Uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa.

13 czerwiec – W Muzeum Ziemi Koźmińskiej otwarto trzy nowe Izby. Na uroczystość zaproszeni zostali Prezes Chóru Dh Wojciech Gaweł Oraz Prezes Honorowy Stefan Kaźmierczak

27 czerwiec- spotkanie podsumowujące półroczną działalność chóru, połączone z imieninami chórzystów. Spotkanie odbyło się w Ośrodku Kultury przy ciastku, kawie i śpiewie biesiadnym oraz akompaniamencie dyrygenta.

29 czerwiec- zmarł dh Edward Maciejak. Obecnie był najdłużej czynnym członkiem naszego chóru. Swą przygodę ze śpiewem chóralnym rozpoczął na początku lat 60. W swej karierze śpiewaczej, był pilnym i zdyscyplinowanym chórzystą, udzielał się w pracach społecznych, pełnił kilka funkcji w Zarządzie, był długoletnim chorążym ponad 20 lat. Wielokrotnie odznaczany przez Polski Związek Chórów i Orkiestr w Poznaniu i Ostrowie WLKp. Podczas Jubileuszu 125- lecia naszego Chóru został uhonorowany odznaką IV Stopnia Złotą z Laurem.

3 lipca – W kościółku Św. Trójcy odbyła się Msza Św. pogrzebowa za dusz Ś.P. Edwarda, w której wszyscy członkowie chóru brali czynny udział. Swym śpiewem uświetniliśmy liturgię mszy św. Cześć Jego Pamięci!

12 sierpnia – uroczysta Eucharystia na Koźmińskim Starym Rynku w Jubileusz 20 – Rocznicy Święta Św. Wawrzyńca Patrona Miasta i Gminy Koźmin WLKp.

13 sierpień – II Edycja Koncertu na 966 głosów. W koncercie wzięło udział 16 zespołów które prezentowały Wielkie Pieśni z Narodowego Repertuaru. Koncert poprowadził Dyrygent Kasper Ekert. Po koncercie odbyła się Biesiada Polska w której uczestniczyły wszystkie zespoły.

6 września– zmarła wieloletnia członkini Chóru Urszula Liberska pilnie uczestniczyła w próbach i występach chóru, również udzielała się społecznie w działalności chóralnej. Pełniła także funkcje w Zarządzie Chóru. Ostatnia to sekretarz w latach 1995- 2003. Odznaczana była kilkakrotnie przez Polski Zw. Chórów i Orkiestr w Poznaniu i Ostrowie WLKp. Listem Pochwalnym i odznaką II Stopnia Srebrną.

16 września – Koło Śpiewacze „JUTRZENKA” w Borku WLKp obchodziło jubileusz 125-lecia działalności. W delegacji reprezentowali nasz Chór Dh Wojciech Gaweł, Dh Jerzy Dykcik i Dh Albin Bakalarz.

23 wrzesień – XXX Przegląd Chórów Południowej Wielkopolski w Ostrowie.

24 wrzesień – Chór Nasz uczestniczy w Jubileuszu 125 – lecia Koła Śpiewaczego „Cecylia” w Sulmierzycach.

10 października – członkowie Naszego Chóru uczestniczyli w pogrzebie Bożeny Liebig. Zmarła była mamą naszego kolegi Oktawiana Liebig.

14 październik – Prezes Chóru Dh Wojciech Gaweł uczestniczy w uroczystej sesji Rady Miejskiej Koźmina WLKp która odbyła się w Ośrodku Kultury. Sesja poświęcona była Jubileuszowi 10 – lecia Współpracy Partnerskiej z węgierską Gminą Balatonmariafurdo.

15 października – Odbyły się XXV Koźmińskie Spotkania Chóralne. W koncercie wzięły udział cztery chóry: Chór „BARD” z Lubonia Stowarzyszenie „Chór BEL CANTO” Gminy Dopiewo, Chór „LUTNIA” z Kościana, Chór im. Cz. Czypickiego z Koźmina WLKp. Po prezentacji zespołów wręczono pamiątki uczestniczącym chórom. Z okazji XXV Koźmińskich Spotkań Chóralnych, wręczono długoletniej dyrygent Chóru Gabrieli Dopierałe, odznaczenia podziękowania, kwiaty, za włożony trud i poświęcenie w krzewienie chóralistyki, kultury, a także oświaty w środowisku koźmińskim. Z Chórem związana była 21 lat. Przez Południowo – Wielkopolski Związek Chórów i Orkiestr w Ostrowie WLKp. odznaczona została Odznaką V Stopnia Złotą z Laurem . Po prezentacji zespołów wręczono pamiątki uczestniczącym chórom. Po części artystycznej XXV Koźmińskich Spotkań Chóralnych zorganizowano spotkanie towarzyskie w sali Nasycalni.

11 listopada – nasz chór został zaproszony na uroczystość jubileuszową 125 – lecia Koła Śpiewaczego „CECYLIA” w Kobylinie. Uroczystość trwała do późnych godzin wieczornych, co mile będziemy wspominać.

19 listopada – Chór Mieszany „ARION” z Kotlina zaprasza chór do wzięcia udziału w Koncercie p.t. „CECYLIADA”. Koncert odbył się w Kotlińskim Domu Kultury. Zespoły biorące udział prezentowały program dowolny.

21 listopada – chór uczestniczy we Mszy Św. w kościele klasztornym z okazji święta Św. Cecylii patronki muzyki i śpiewu sakralnego. Swym śpiewem utworów sakralnych, uświetniamy Liturgię Mszy Św.

28 listopada – Na drugą część zajęć przewidziane zostaje spotkanie z władzami naszego Miasta, Panem Burmistrzem Maciejem Bratborskim i Przewodniczącym Rady Miejskiej Panem Justynem Zaradniakiem. Spotkanie to odbyło się w bardzo przyjemnej atmosferze. Na spotkanie to, zaproszeni zostali chórzyści przez gminy z okazji Święta Świętej Cecylii.

19 grudzień – spotkanie opłatkowe chórzystów na którym wszyscy zebrani składali sobie wzajemnie życzenia bożonarodzeniowe. Odczytano też życzenia świąteczne przesłane do naszego chóru. Wszystkim członkom chóru, bardzo dziękuję, za systematyczne uczestniczenie w próbach, występach i włączanie się w działalność organizacyjną chóru. Dziękuję dyrygentowi Kasprowi Ekert za włożony trud i poświęcenie w wyszkolenie chórzystów. Składam podziękowanie Zarządowi Chóru i Komisji Rewizyjnej za pomoc organizacyjną i wspieranie duchowe.Osobne wyrazy podziękowania należą się Prezesowi Honorowemu – Kronikarzowi Stefanowi Kaźmierczakowi i chórzystom którzy sprawują Opiekę Nad grobem Naszego Patrona. W imieniu Zarządu Chóru bardzo dziękuję Panom Burmistrzom, Władzom Samorządowym, pracownikom Urzędu Miejskiego, Dyrektorowi i pracownikom Ośrodka Kultury, za pomoc organizacyjną ,finansową oraz za obecność na naszych występach, zebraniach i popieranie duchowe naszej działalności. Na posiedzeniu Zarządu Chóru i Komisji Rewizyjnej w dniu 06.marca 2018r. ustalono datę Walnego Zebrania Sprawozdawczego Chóru na dzień 20 marca 2018r.

Prezes Zarządu Chóru

Wojciech Gaweł