Radni przyjęli plany pracy komisji

Udostępnij

Podczas sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 31 stycznia koźmińscy radni przyjęli plany pracy komisji Rady na bieżący rok i dokonali zmian w budżecie. Korzystając z obecności radnych powiatowych, koźminianie przekazali sugestie i pomysły na poprawienie współpracy Powiatu Krotoszyńskiego i gmin w zakresie remontu i utrzymania dróg powiatowych.

 

 

 

 

W sesji uczestniczyli przedstawiciele Rady Powiatu Krotoszyńskiego: wiceprzewodniczący Dariusz Rozum, oraz radni Marcin Leśniak i Grzegorz Król.

 

 

Koźmińscy radni jednogłośnie przyjęli zaproponowane przez burmistrza zmiany w tegorocznym budżecie. Najważniejsze z nich to: zwiększenie o 141 300, 00 zł  środków na zagospodarowanie odpadów w gminie oraz zwiększenie o 12 tys. zł  puli na dofinansowanie  wymiany pieców oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków przez mieszkańców miasta i gminy Koźmin Wlkp. 

 

 

W punkcie interpelacje głos zabrało dwóch radnych. Radny Sławomir Jarosz wniósł interpelację dotyczącą budowy ścieżki rowerowej z Orli do Koźmina Wlkp. Radny Karol Jankowiak zwrócił się do burmistrza o podjęcie działań w kierunku ochrony środowiska i zdrowia koźminian w związku z niepokojącymi  przekroczeniami stężenia pyłów w powietrzu, które wskazuje czujnik antysmogowy.

 

Przypominamy, że obrady Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim można oglądać “na żywo” poprzez stronę  

 

2019-02-01

Tekst i foto: Agnieszka Flejsierowicz, UMiG