Mieszkańcy wybrali swoich sołtysów

Udostępnij

Zakończyły się zebrania wiejskie w naszej gminie, a tym samym mieszkańcy sołectw wybrali swoich szefów. W 23 wsiach, interesy wsi będą reprezentować sołtysi, którzy tę funkcję sprawowali w poprzedniej kadencji. W 5 sołectwach wybrano nowych sołtysów.

 

 

 

 

Zebrania wiejskie w naszej gminie rozpoczęły się pod koniec stycznia. Jako pierwsi, sołtysa i radę sołecką wybrali mieszkańcy Walerianowa i Wałkowa.

 

Sołtys i Rada Sołecka Wałkowa

 

W piątek, 15 lutego odbyło się ostatnie zebranie wiejskie, podczas którego sołtysa i radę sołecką  wybrali mieszkańcy Cegielni.

 

W 23 sołectwach postawiono na doświadczonych, sprawdzonych sołtysów i obdarzono ich zaufaniem na kolejną kadencję.

 

Sołtysem Józefowa będzie nadal Józef Kołaczkowski 

 

 

W 5 sołectwach nastąpiła zmiana sołtysów: w 3 przypadkach było to związane z rezygnacją sołtysa z  ponownego kandydowania na to stanowisko.

 

Nową panią sołtys ma wieś Biały Dwór. Mieszkańcy powierzyli tę funkcję Jolancie Grzesiak – żonie ustępującego sołtysa.

Nowe sołtyski stanęły na czele : Nowej Obry (Sylwia Kubaś – Jakubiak) i Walerianowa ( radna Irena Konarczak – Bojanek).

 

Zmienił się sołtys Suśni, którym został wybrany Michał Kostka.

Nowy sołtys i Rada Sołecka Suśni

 

Nowym sołtysem Gałązek został Marcin Sroka.

 

W zebraniach wyborczych sołtysów i rad sołeckich uczestniczyli : burmistrz Maciej Bratborski, wiceburmistrz Jarosław Ratajczak, skarbnik Andrzej Serek, a także przewodniczący Rady Miejskiej Justyn Zaradniak i wiceprzewodniczący Wojciech Dykcik oraz radni i wyznaczeni pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.

2019-02-19

Tekst: Agnieszka Flejsierowicz UMiG

Foto: Henryk Góral, Stanisław Jurga, Jarosław Kapciński UMiG