Zapraszamy na V sesję Rady Miejskiej

Udostępnij

Zapraszamy na V sesję Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim, która odbędzie się 25 lutego 2019r., o godz. 9.15 w siedzibie Rady Miejskiej przyul. Przyjemskich 9.

 

 

 

 

 

Porządek obrad:

1.        Otwarcie.

2.        Przyjęcie protokołu z IV sesji.

3.        Interpelacje i zapytania radnych.

4.        Sprawozdanie z przeprowadzonych przetargów.

5.        Przyjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2019,

b)      zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2019-2031,

c)      wyznaczenia członka do Rady Społecznej przy SP ZOZ w Krotoszynie,

d)     warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność miasta i gminy Koźmin Wielkopolski zabudowanych na cele mieszkaniowe.

6.        Odpowiedzi na interpelacje radnych.

7.        Wolne głosy i wnioski.

8.        Zakończenie obrad V sesji.

 

2019-02-20