Nabór do projektu pn. „Aktywny Senior – zwiększanie dostępu do usług opiekuńczych na terenie gminy Koźmin Wielkopolski”

Udostępnij

W związku z realizacją przez Spółdzielnię Socjalną „VIVO” i Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminie Wlkp. projektu pn. „Aktywny Senior – zwiększanie dostępu do usług opiekuńczych na terenie gminy Koźmin Wielkopolski” do wzięcia udziału w projekcie są poszukiwane osoby spełniającej następujące warunki:

 

 

– seniorzy (kobiety powyżej 60 roku życia i mężczyźni powyżej 65 roku życia) mieszkający na terenie całej gminy Koźmin Wlkp. Ponadto w projekcie mogą wziąć udział osoby z niepełnosprawnością spełniające powyższe warunki.

Celem projektu jest aktywizacja społeczna seniorów poprzez udział w następujących formach wsparcia:
1.    Zajęcia plastyczne (decoupage).
2.    Zajęcia muzyczne (taneczne).
3.    Wsparcie psychologa.
4.    Wsparcie rehabilitanta.
5.    Wykłady i prelekcje geriatry.
6.    Udział w wydarzeniach kulturalnych (wyjazdy do kina, teatru, opery itp.).
7.    Spotkania edukacyjne (Rzecznik praw konsumenta, kosmetolog, pracownik policji, doradca ds. związanych z ZUS, dietetyk).
8.    Trening bezpieczna jesień (profilaktyka zadłużania, bezpieczeństwo materialne, działania zapobiegawcze przeciw wyłudzeniom i kradzieżom).
9.    Trening pamięci i umiejętności poznawczych (sprawność umysłowa a wiek, techniki zapamiętywania, ćwiczenia koncentracji).
10.   Trening kompetencji życiowych (zarządzanie czasem, narzędzie i metody skutecznej komunikacji i radzenia sobie ze stresem).
11.   Trening kompetencji społecznych (komunikacja interpersonalna, odczytywanie komunikatów werbalnych i niewerbalnych).

Dla osób mieszkających poza miastem na terenie gminy Koźmin Wlkp. zapewniony jest dojazd na zajęcia.

Projekt realizowany przez Spółdzielnię Socjalną „VIVO” i Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej finansowany jest  środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 – w ramach Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

    1. Projekt realizowany będzie do 31.12.2020 r.
    2. Projekt zakłada udział 65 osób zamieszkałych w gminie Koźmin Wlkp. (45 kobiet, 20 mężczyzn, w tym 20 osób z niepełnosprawnością).
    3. Całkowita wartość projektu wynosi 543 069,20 zł, kwota dofinansowania 515 915,74 zł.

Więcej informacji można dowiedzieć się w biurze Spółdzielni Socjalnej „VIVO” lub siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminie Wlkp. Wszelkie pytania można zadawać także pod nr tel. +48 531 533 424 (VIVO), + 48 62 721 67 10 (MGOPS) lub poprzez
e-mail: spoldzielnia.vivo@interia.pl, mgopskozmin@post.pl.

 

2019-02-21