Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy na okres 5 lat

Udostępnij

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski podaje do wiadomości w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2018r. poz. 121 ze zm./, że w dniach od 21.02.2019 r. do 07.03.2019 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta  i Gminy Koźmin Wielkopolski zostanie wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 5 lat – Orla działka nr 261/3.