Radni o bonifikatach przy przekształceniu użytkowania wieczystego we własność

Udostępnij

70 procent maksymalnej bonifikaty przy jednorazowej opłacie za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność uchwaliła Rada Miejska w Koźminie Wielkopolskim.

 

 

 

 

Kolejna sesja Rady Miejskiej odbyła się 25 lutego. Wśród najważniejszych uchwał, nad którymi pochylili się radni, była uchwała wprowadzająca bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność miasta i gminy Koźmin Wielkopolski zabudowanych na cele mieszkaniowe.

 

O przekształceniu czytaj

 

Po burzliwej dyskusji na komisji Rada Miejska przyjęła następujące wysokości bonifikat:

  • 70 proc. – gdy oplata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie,
  • 60 proc. – gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu,
  • 50 proc. – – gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu
  • W każdym następnym roku bonifikata dla opłaty jednorazowej będzie niższa o 10 proc. W szóstym roku po przekształceniu – będzie wynosić 20 proc.

 

Ponadto radni wprowadzili zmiany do  tegorocznego budżetu. Wśród nich najistotniejsze, to zabezpieczenie wkładu własnego gminy w konkursie „Pięknieje wielkopolska wieś”. Gmina Koźmin złożyła trzy wnioski o dofinansowanie z tego programu i konieczne było zabezpieczenie  w budżecie własnego wkładu.

Ponadto, zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Koźmin Wlkp., zapisano w budżecie 150 tys. zł. na II etap utwardzenia placu przy Szkole Podstawowej w Borzęcicach.

Rada – w drodze uchwały – powierzyła burmistrzowi Maciejowi Bratborskiemu obowiązki reprezentowania naszej gminy w Radzie Społecznej przy SP ZOZ w Krotoszynie.

 

Na sesji radny Karol Jankowiak złożył interpelację z wnioskiem o remont ulicy Ks.S.Goja w Koźminie Wlkp.

 

Na komisji Rady Miejskiej, która poprzedziła sesję radni złożyli burmistrzowi życzenia imieninowe i zaśpiewali “Sto lat!”

Przypominamy, że obrady Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim można oglądać “na żywo” poprzez stronę

 

2019-02-26

Tekst i foto: Agnieszka Flejsierowicz, UMiG