O ofercie dla seniorów, współzawodnictwie i ochronie środowiska

Udostępnij

28 lutego burmistrz Maciej Bratborski spotkał się z sołtysami. Była to pierwsza narada, po dopiero co zakończonych zebraniach wyborczych we wsiach. Zanim przystąpiono do omawiania bieżących tematów, włodarz pogratulował obecnym sołtysom i wręczył podziękowania tym, którzy przekazali obowiązki swoim następcom – Mieczysławowi Domagale z Gałązek, Zygmuntowi Idkowiakowi z Nowej Obry i Tomaszowi Grzesiakowi z Białego Dworu.

 

 

W dalszej części narady, sołtysom przedstawiono założenia projektu pn. „Aktywny Senior – zwiększanie dostępu do usług opiekuńczych na terenie gminy Koźmin Wielkopolski, którego realizatorem jest Spółdzielnia Socjalna „VIVO” i Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminie Wlkp.

 

O projekcie czytaj

 

 

Obecnie trwa nabór do projektu, a na 1 kwietnia jest planowane rozpoczęcie zajęć.

 

Weronika Kazubek, kierownik MGOPS i Dominik Radwański, koordynator Spółdzielni “Vivo” omawiają projekt 

 

Następnie Sławomir Gruchała, dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu przestawił zasady i kalendarz imprez sportowych w ramach rywalizacji sołectw.

 

 

Wiceburmistrz Jarosław Ratajczak omówił formy wsparcia, jakie gmina  Koźmin Wielkopolski proponuje na zadania z zakresu ochrony środowiska. Przypomniał również sołtysom, że od początku tego  roku gmina zbiera selektywnie popiół, prosząc, aby mieszkańcy przestrzegali nowych zasad segregacji odpadów.

 

         

 

 

2019-03-01

Tekst i foto: Agnieszka Flejsierowicz, UMiG