Stypendia do poprawki

Udostępnij

7 marca koźmińscy radni spotkali się z dyrektorami szkół, by podyskutować o zasadach przyznawania stypendiów uczniom uzdolnionym w szkołach, prowadzonych przez gminę Koźmin Wlkp. Okazuje się, że program stypendialny, wprowadzony trzy lata temu, uchwałą Rady Miejskiej , budzi wiele kontrowersji. 

 

 

 

 

 

 

Dyskusję prowadził Karol Jankowiak, przewodniczący komisji spraw społecznych, który na wstępie poinformował uczestników panelu dyskusyjnego, że zarówno komisja budżetowa, jak i komisja spraw społecznych w swoich planach działania na bieżący rok zapisały pracę nad zmianami w regulaminie przyznawania stypendiów szkolnych.

 

Przewodniczący poprosił, aby dyrektorzy szkół przedstawili swoje opinie i uwagi do programu stypendialnego.

Czy prawidłowe jest to, że płacimy uczniom za dobre oceny i wzorowe sprawowanie?– pytali szefowie placówek oświatowych i radni – nauczyciele, poddając pod wątpliwość zapis regulaminu, mówiący o tym, że stypendium jest przyznawane uczniom, którzy uzyskali wysoką średnią ocen ( powyżej 5,75 ) i wzorowe zachowanie. To -zdaniem większości uczestników dyskusji – za mało, by uczeń otrzymał stypendium gminne. Powinno się premiować zaangażowanie ucznia w życie szkoły, działalność społeczną, czy wyjątkowe sukcesy i osiągnięcia.

Rozczarowania w tym zakresie nie krył również burmistrz Maciej Bratborski: – Po trzech latach funkcjonowania systemu stypendialnego czas zweryfikować pewne zapisy. Wprowadziliśmy program stypendialny, ponieważ chcieliśmy promować uzdolnioną młodzież z naszej gminy. W sumie przyznaliśmy ponad 200 stypendiów. Z przykrością muszę stwierdzić, że w 90 procentach były to stypendia za oceny. Na palcach ręki można policzyć stypendystów, który odnieśli jakieś wyjątkowe sukcesy w olimpiadach i konkursach na szczeblach wojewódzkich, czy ogólnopolskich.

Radni – nauczyciele i dyrektorzy z niepokojem mówili o walce o oceny, jaką prowadzą uczniowie i ich rodzice. – Od samego początku funkcjonowania tego systemu byłem ofiarą nękania przez rodziców – mówił radny Robert Idkowiak, zwracając uwagę na problem wymuszania podwyższania ocen dla średniej.

W dyskusji został przedstawiony także problem dzieci, uczęszczających do szkół w naszej gminie, a nie będących jej mieszkańcami. Według aktualnych zapisów programu stypendialnego, tacy uczniowie nie mają szans na zdobycie stypendium dla młodzieży uzdolnionej.

Podczas spotkania zrodziło się wiele pomysłów na zmiany w zapisach regulaminu przyznawania stypendiów. Przewodniczący Karol Jankowiak poprosił, aby dyrektorzy szkół przekazali na piśmie swoje uwagi i pomysły i zapewnił, że Rada Miejska opracuje poprawki do regulaminu.

 

2019-03-07

Tekst i foto: Agnieszka Flejsierowicz, UMiG