Zapraszamy na VI sesję Rady Miejskiej

Udostępnij

Zapraszamy na  VI sesję Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp., która odbędzie się 26 marca 2019r., o godz. 14. 30 w siedzibie Rady Miejskiej,przy ul. Przyjemskich 9.

 

 

 

Porządek obrad:

1.        Otwarcie.

2.        Przyjęcie protokołu z V sesji.

3.        Interpelacje i zapytania radnych.

4.        Przyjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2019,

b)      zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2019-2031,

c)      przejęcia przez Gminę Koźmin Wielkopolski od Powiatu Krotoszyńskiego do realizacji niektórych spraw związanych z utrzymaniem czystości na drogach powiatowych wraz z pielęgnacją zieleni w obrębie miasta Koźmin Wielkopolski,

d)     Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt,

e)      obciążenia nieruchomości,

f)       zbycia nieruchomości gruntowej (3 projekty uchwał).

5.        Odpowiedzi na interpelacje radnych.

6.        Wolne głosy i wnioski.

7.        Zakończenie obrad VI sesji.

 

2019-03-20