Świetlice wiejskie po remoncie

Udostępnij

W ubiegłym roku nasza gmina pozyskała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 na modernizację świetlic wiejskich w Czarnym Sadzie i Cegielni. Dziś nowe świetlice cieszą oczy sołtysów i mieszkańców tych miejscowości.

 

 

 

 

Zadanie inwestycyjne  pod nazwą „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku na świetlicę wiejską w Czarnym Sadzie” kosztowało w sumie 551 077,24 zł z tego wnioskowane dofinansowanie to kwota 172 826,00 zł. Remont obiektu polegał na kompleksowej przebudowie, nadbudowie oraz  dostosowaniu części budynku na świetlicę wiejską z zapleczem sanitarnym i kuchennym. W świetlicy zainstalowano nowoczesne ogrzewanie elektryczne.

 

Zadanie pod nazwą „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Cegielni – zwiększenie efektywności energetycznej budynku” kosztowało 322 491,54 zł, z czego wnioskowana kwota dofinansowania to 166 832,00 zł. Zakres robót modernizacyjnych objął  rozbiórkę drewnianych ścian  i zastąpienie ich ścianami ceramicznymi oraz rozbiórkę pokrycia i konstrukcji dachu i zastąpienie ich konstrukcją drewnianą , pokrytą blachą trapezową  oraz ociepleniu stropodachu. Wymieniona została  stolarka okienna i drzwiowa. Obiekt jest ocieplony i pomalowany.

Po remoncie:

 

Przed remontem:

 

2019-03-21

Tekst: Monika Wojtczak, UMiG, foto: Agnieszka Flejsierowicz, UMiG