Spotkanie “Wspólnie dla wielkopolskiej wsi”

Udostępnij

2 kwietnia o godz. 10. 00 w sali Domu Ludowego w Lutogniewie przy ul. Krotoszyńskiej 154 odbędzie się spotkanie informacyjne dla rolników i mieszkańców wsi pt. „WSPÓLNIE DLA WIELKOPOLSKIEJ WSI”, organizowane pod Honorowym Patronatem Wojewody Wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna.

 

 

 

 

 

 

 

Celem III już edycji spotkań organizowanych w 2019 roku na terenie województwa wielkopolskiego w ramach wspólnej inicjatywy instytucji rolniczych, takich jak: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencja Rynku Rolnego, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, Komenda Wojewódzka Państowej Strazy Pożarnej, Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa jest przybliżenie wiedzy na tematy najbardziej aktualne w dzisiejszym rolnictwie.

 

Zagadnienia, które będą poruszane na spotkaniach to m.in.:

1.    Obsługa zgłoszeń zwierzęcych przez nowy Portal IRZ plus. Płatności bezpośrednie i wsparcie krajowe udzielane przez ARiMR,
2.    Transfer wiedzy i informacje rolnicze w działalności Wielkopolskiego Oddziału Doradztwa Rolniczego w Poznaniu,
3.    Zmiany w obszarze świadczeń i ubezpieczeń społecznych rolników oraz działalność prewencyjna i rehabilitacyjna KRUS,
4.    Idee, zadania i strategia Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,
5.    Afrykański Pomór Świń (ASF) oraz zasady bioasekuracji,
6.    Bezpieczeństwo pożarowe w gospodarstwach rolnych. Zabezpieczenie składowania płodów rolnych,
7.    Bezpieczna żywność piorytetem PIORIN.

Spotkania są odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez rolników i mieszkańców wsi o stworzenie okazji do zdobycia przydatnych informacji przy prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz działalności na obszarach wiejskich w jednym miejscu, bez konieczności odwiedzania różnych instytucji. W ramach spotkań zapewniona zostanie również możliwość bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami w/w instytucji.

 

2019-03-25

 

 

Tekst: Biuro Powiatowe w Krotoszynie

Wielkopolski Oddział Regionalny

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa