6. sesja Rady Miejskiej

Udostępnij

Gminnym program opieki nad bezdomnymi zwierzętami, zmiany w budżecie i sprzedaż nieruchomości – to tylko niektóre tematy nad którymi pochylili się na ostatniej sesji koźmińscy radni. Sesja odbyła się 26 marca.

 

 

 

 

 

Tradycyjnie sesję otworzył przewodniczący Justyn Zaradniak. Po powitaniu radnych i gości przewodniczący poprosił o składnie interpelacji. Dwie interpelacje  złożył radny Karol Jankowiak. Obie dotyczyły dróg. Czy nasza gmina będzie aplikować o środki z Funduszu Dróg Samorządowych? – pytał radny. Karol Jankowiak poprosił burmistrza o przygotowanie informacji o planowanych terminach i zakresie prac naprawczych na drogach powiatowych w naszej gminie.

Radni podjęli następujące uchwały w sprawie: zmian w tegorocznym budżecie i WPF, przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, służebności dróg,  przejęcia przez Gminę Koźmin Wielkopolski od Powiatu Krotoszyńskiego do realizacji niektórych spraw związanych z utrzymaniem czystości na drogach  powiatowych  wraz z pielęgnacją zieleni w obrębie miasta. Rada wyraziła zgodę na sprzedaż w drodze przetargowej trzech nieruchomości: przy ul. Bernardyńskiej  w Koźminie Wlkp., w Staniewie i Borzęcicach.

W odpowiedzi na interpelacje radnego, burmistrz zapewnił, że w najbliższym naborze Funduszu Dróg Samorządowych gmina złoży wniosek o dofinansowanie budowy II etapu drogi gminnej w Lipowcu. Jesienią, jeśli będzie gotowa dokumentacja będziemy aplikować o środki na ulice: Kościelną i Towarową.

 

2019-03-28

Tekst i foto: Agnieszka Flejsierowicz, UMiG