VII sesja Rady Miejskiej

Udostępnij

VIII sesja Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. odbędzie się 15 maja 2019r., o godz. 15. 00 w siedzibie Rady Miejskiej, ul. Przyjemskich 9.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie.
  2. Przyjęcie protokołów z VI i VII sesji.
  3. Interpelacje i zapytania radnych.
  4. Przyjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2019,

b) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2019-2031,

c) emisji obligacji Gminy Koźmin Wielkopolski oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,

d) zasad obsługi finansowej dla jednostek organizacyjnych Gminy Koźmin Wielkopolski,

e) uchwalenia Regulaminu przyznawania nagród rocznych dla uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Koźmin Wielkopolski w ramach Gminnego Programu Wsparcia Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży,

f) ustalenia opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,

g) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 435/2, 439, 440/4, 440/2, 441/1 oraz części działki nr 441/2 położonych przy ul. M. Kopernika w Koźminie Wielkopolskim.

Odpowiedzi na interpelacje radnych.

Wolne głosy i wnioski.

Zakończenie obrad VIII sesji.

Serdecznie zapraszamy do udziału !