Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Borzęcicach

Udostępnij

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność miasta i gminy Koźmin Wlkp. położonej w miejscowości Borzęcice zapisanej w Księgach wieczystych Sądu Rejonowego w Krotoszynie Nr KZ1R/00008169/2 i KZ1R/00024295/2 :

Borzęcice Nr 135 działka nr 90 o powierzchni 0,1300 ha zapisana w Kw KZ1R/00008169/2 oraz działka nr 89/2 o pow. 0,0038 ha zapisana w Kw KZ1R/00024295/2.
Nieruchomość w kształcie wydłużonego prostokąta o szerokości nie większej niż 12 m zabudowana starym budynkiem mieszkalnym w złym stanie technicznym o powierzchni zabudowy 66 m², powierzchni użytkowej 57 m² oraz budynkami gospodarczymi. Znajdujące się na nieruchomości budynki z trzech stron usytuowane są w granicy z sąsiednią nieruchomością.
Budynek mieszkalny nie spełnia obecnych norm prawa budowlanego. Wysokość pomieszczeń jest niższa niż 2,20 m. Znajdujące się na gruncie budynki nadają się do rozbiórki.
Na powyższą nieruchomość brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Sąsiednie nieruchomości zabudowa mieszkalno – gospodarcza.

Cena wywoławcza nieruchomości 39.600,00 zł brutto

Wykazana do sprzedaży nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań.

Przetarg odbędzie się dnia 24 czerwca 2019 r. o godz. 10ºº w Urzędzie Miasta i Gminy ul. Stary Rynek 11 (sala sesyjna w budynku od ul. Przyjemskich).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 3.900,00 zł słownie: trzy tysiące dziewięćset 00/100 najpóźniej do dnia 21 czerwca 2019 r. na konto Urzędu MiG Koźmin Wlkp. w PKO BP Nr 75 1020 2267 0000 4502 0004 2465.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku odstąpienia przez osobę, która wygra przetarg od zawarcia umowy notarialnej wpłacone przez nią wadium ulega przepadkowi.

Informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy, pokój nr 8, tel. 62 7219351 w godzinach pracy Urzędu.