Co wiesz o segregacji odpadów komunalnych?

Udostępnij

W ramach promocji Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów zapraszamy do udziału w konkursie internetowym pt. “Segregacja odpadów komunalnych na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski z uwzględnieniem PSZOK”.

Konkurs jest adresowany do mieszkańców Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.

Zadanie konkursowe polega na udzieleniu odpowiedzi na 20 pytań dotyczących zagadnień związanych z segregacją odpadów komunalnych na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski.

W miesiącu czerwcu, w każdy poniedziałek (3, 10, 17 i 24) na stronie internetowej www.kozminwlkp.pl zamieszczonych zostanie pięć pytań konkursowych.

Zadaniem uczestników konkursu jest udzielenie odpowiedzi na pytania na formularzu konkursowym (Załącznik do Regulaminu). Formularz zostanie udostępniony w “Gońcu Koźmińskim”, Echu Koźmina” i na stronie www.kozminwlkp.pl

PYTANIA na konkurs internetowy 24.06.2019 r.

16.Wybierz zestaw zawierający odpady należące do niebezpiecznych:
a) warzywa, chwasty, skorupki jajek,
b) puszki po napojach, szyby okienne, gazety,
c) pestycydy, rozpuszczalniki, baterie.

17.Jak zmniejszyć ilość śmieci:
a) kupować tylko potrzebne rzeczy i segregować odpady,
b) zaraz wyrzucać je do pojemnika,
c) nie da się zmniejszyć, co jest przyczyną zanieczyszczenia wody.

18.Palenie odpadów w domowym piecu jest:
a) zabronione,
b) wskazane, bo zmniejsza się ilość odpadów na składowisku,
c) zakazane, ale tylko na obszarach miejskich.

19.Dzikie wysypiska odpadów:
a) zanieczyszczają gleby, wody oraz powietrze,
b) użyźniają glebę, ale szpecą krajobraz,
c) są doskonałym źródłem pożywienia dla zwierząt.

20.Azbest jest:
a) odpadem niebezpiecznym, który powinien zostać unieszkodliwiony przez specjalistyczną firmę posiadającą uprawnienia do jego demontażu,
b) niegroźny gdy się kruszy i pyli, nie szkodzi zdrowiu osób przebywających w jego otoczeniu,
c) materiałem łatwopalnym.

PYTANIA na konkurs internetowy –17.06.2019

11.Odpady wielkogabarytowe, to odpady takie jak:
a) meble np. szafy, krzesła, stoły, fotele, tapczany,
b) części samochodowe np. opony, zderzaki, tapicerka,
c) odzież i obuwie.

12.Zużyte baterie na terenie Gminy należy:
a) oddać do wyznaczonych punktów np. szkoły, Urząd Miasta i Gminy,
b) wyrzucić do pojemnika na odpady zmieszane,
c) gromadzić jak najdłużej w domu.

13.Przeterminowane leki na terenie Gminy należy:
a) oddać do wyznaczonych aptek,
b) nigdzie nie można oddać,
c) wrzucić do pojemnika na odpady zmieszane.

14.Skrót PSZOK oznacza:
a) Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,
b) Państwowy Skup Zebranych Odpadów Komunalnych,
c) Powiatowy Skład Zielonych Odpadów Komunalnych.

15.Gdzie jest budowany PSZOK:
a) na ul. Prostej w koźminie Wielkopolskim,
b) w Staniewie,
c) wcale nie jest budowany.

PYTANIA na konkurs internetowy – 10.06.2019 r.

 • 6.Do pojemnika na odpady zmieszane NIE NALEŻY wrzucać:
  a) potłuczonego szkła białego i kolorowego,
  b) odpadów budowlanych,
  c) artykułów higienicznych np. pieluchy, pampersy.
 • 7.Do worka żółtego NALEŻY wrzucać:
  a) puszki i pojemniki po farbach i lakierach,
  b) opakowania i butelki po olejach, smarach,
  c) butelki plastikowe po napojach, puszki po napojach i żywności, opakowania wielomateriałowe np. kartoniki po mleku i napojach.
 • 8.Do worka czerwonego NALEŻY wrzucać odpady posegregowane, takie jak:
  a) pobrudzone szkło, papier i plastik,
  b) na terenie Gminy nie ma frakcji która obejmuje worek o tej kolorystyce,
  c) metale.
 • 9.Biodegradowalne odpady komunalne są przetwarzane na kompost, dlatego też NIE NALEŻY do worka brązowego wyrzucać:
  a) trawy, liści, drobnych gałęzi drzew i krzewów,
  b) kości i odchodów zwierząt,
  c) odpadków warzywnych i owocowych.
 • 10.Do worka białego NALEŻY wrzucać:
  a) puste opakowania ze szkła bezbarwnego np. słoiki, butelki,
  b) świetlówki, żarówki, reflektory,
  c) szyby samochodowe.

PYTANIA na konkurs internetowy – 3 czerwca 2019 r.

 1. W 2019 r. podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych jest:
  a) Firma Usługowa Eko – Kar Sp. z o. o. Sp. K.,1.
  b) WM Wiatrowiec Energie Sp. z o. o.,
  c) Koźmińskie Usługi Komunalne Sp. z o. o.
 2. Segregacja odpadów to:
  a) wyrzucanie wszystkich odpadów do jednego pojemnika,
  b) wyrzucanie odpadów w swoim najbliższym otoczeniu np. w parku, w przydrożnych rowach,
  c) wyrzucanie odpadów wykonanych z różnych materiałów do oddzielnych pojemników.
 3. Na terenie gminy Koźmin Wielkopolski obowiązuje system workowy, zgodnie z którym frakcje odpadów zbierane są do:
  a) metale – worek czerwony, tworzywa sztuczne – worek żółty, szkło – worek zielony, papier – worek niebieski,
  b) tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe – worek żółty, szkło – worek zielony, papier – worek niebieski, odpady ulegające biodegradacji – worek brązowy,
  c) tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe – worek żółty, szkło kolorowe –worek zielony, szkło bezbarwne – worek biały, papier – worek niebieski, odpady ulegające biodegradacji – worek brązowy.
 4. Jak nazywa się proces ponownego wykorzystania odpadów:
  a) recykling,
  b) rewitalizacja,
  c) reaktywacja.
 5. Zaznacz prawidłową odpowiedź:
  a) szkło kolorowe i bezbarwne po napojach i żywności należy oddać w worku zielonym,
  b) gazety, książki, katalogi i zeszyty należy oddać w worku niebieskim,
  c) obie odpowiedzi są prawidłowe.

Zapraszamy do zabawy !