Burmistrz uzyskał wotum zaufania i absolutorium

Udostępnij


18 czerwca Rada Miejska jednogłośnie udzieliła wotum zaufania i absolutorium burmistrzowi Maciejowi Bratborskiemu.
Najważniejszym i zupełnie nowym punktem obrad sesji absolutoryjnej było rozpatrzenie raportu o stanie gminy wraz z podjęciem uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.
Zgodnie z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym radni – po raz pierwszy – otrzymali raport o stanie gminy. Raport ten burmistrz miał obowiązek złożyć do Rady do końca maja. Obszerny dokument został również opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej. Nowe przepisy przewidują debatę nad raportem radnych i mieszkańców, a następnie udzielenie wotum zaufania włodarzowi.


W debacie koźmińscy radni pytali burmistrza o wiele spraw. Robert Idkowiak zapytał, jakie jest zadłużenie podatników w naszej gminie. Burmistrz poinformował, że jest to około 800 tys. zł, jednak udało się zmniejszyć zadłużenie w stosunku do ubiegłego roku o 400 tys. zł. Radny Marcin Borowczyk był zainteresowany rozbudową budynku biurowego przy ul. Floriańskiej. Maciej Bratborski wyjaśnił, że w bieżącym roku gmina planuje zakończyć kwestie związane z dokumentacją i uzyskaniem pozwoleń na budowę, a inwestycja ruszyłaby w przyszłym roku. Gmina planuje pozyskać dofinansowanie z programu JESSICA.
Robert Idkowiak dopytywał o rewitalizację Starego Rynku. Burmistrz zapewnił, że to zdanie jest przewidziane w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy. Obecnie powstają koncepcje zmiany funkcjonalności starej części naszego miasta. Jeśli jednak chodzi o rewitalizację, to zdaniem burmistrza, bez budowy obwodnicy i wycofania z ciągu rynku drogi krajowej nr 15 trudno będzie ją przeprowadzić.
Radny Karol Jankowiak zwrócił uwagę na konieczność „doinwestowania” basenu przy ul. Pleszewskiej.

Każdego roku przeznaczamy pieniądze na modernizację basenu i przygotowanie go do sezonu. Wiadomo jednak, że koźmiński basen wymaga generalnego remontu, którego koszt to ok. 4 mln zł. Wiemy również, że dziś nasz basen nie jest już tak atrakcyjny, jak 10-15 lat temu. Trzeba więc zmierzyć wartość tej inwestycji z efektem społecznym i ekonomicznym. – odpowiedział radnemu Maciej Bratborski .
Marek Wieczny zapytał, co spędza sen z oczu burmistrza Koźmina Wielkopolskiego? Jakie obszary należałoby zmienić i poprawić? Co jest przysłowiową kulą u nogi, która od wielu lat się wlecze a w żaden sposób nie mamy pomysłu na jej rozwiązanie?

Jest wiele problemów, które osobiście mnie niepokoją. Pierwszym z nich – na który nie mamy żadnego wpływu – jest budowa obwodnicy Koźmina. Zmieniłoby to diametralnie obraz Koźmina i dało dużo więcej możliwości inwestycyjnych. Wiadomo, że sprawa ciągnie się już od 2009 r. Drugim problemem jest demografia. Niestety, społeczeństwo starzeje się i obecnie w Koźminie mamy dużo mniej dzieci, niż w latach dziewięćdziesiątych. Wydatkiem, obciążającym w znacznym stopniu budżet gminy jest szeroko rozumiane utrzymanie systemu edukacji, czyli szkół i przedszkoli. Subwencja oświatowa, jaką otrzymuje gmina jest to nieco ponad 9 mln zł, a wydatki wynoszą 17 mln zł. To kolejny problem, z którym boryka się samorząd. Jest też kwestia inwestycji w infrastrukturę komunalną, czyli drogi, kanalizację, czy oświetlenie. Moją troskę o samorządność rodzi powolne centralizowanie decyzyjności i finansów państwa. – mówił „hasłowo” Maciej Bratborski.


Po wyczerpaniu się pytań w debacie radni jednogłośnie udzielili wotum zaufania burmistrzowi Maciejowi Bratborskiemu. Rada była również jednomyślna podczas udzielania absolutorium. Maciej Bratborski podziękował radnym za obdarzenie go zaufaniem. Podziękowania skierował także do najbliższych współpracowników i wszystkich pracowników Urzędu, za rzetelne wykonywanie swoich obowiązków.

Następnie radni podjęli uchwały w sprawie:

  • zmian budżetu i WPF,
  • emisji obligacji,
  • wprowadzenia odstępstwa od ustawowego zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski,
  • określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

Tekst: Monika Bartkowiak, Agnieszka Flejsierowicz, UMiG

Foto: AF