Przetarg na dzierżawę gruntów

Udostępnij

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. ogłasza ustne przetargi nieograniczone na dzierżawę na okres 5 lat niżej wymienionych gruntów ornych stanowiących własność miasta i gminy Koźmin Wlkp.:

Borzęcice działka nr 16 o pow. 0,42 ha wg klas i użytków rola kl. IIIb – 0,42 ha,
Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego 2,27 q ziarna żyta rocznie wg ceny żyta stosowanej do naliczania podatku rolnego.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na sali sesyjnej (budynek od ul. Przyjemskich) w dniu 10 września 2019 r. o godz. 9.00.

Sapieżyn działka nr 110 o pow. 0,83 ha wg klas i użytków rola kl. IIIa – 0,83 ha,
Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego 5,35 q ziarna żyta rocznie wg ceny żyta stosowanej do naliczania podatku rolnego.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na sali sesyjnej (budynek od ul. Przyjemskich) w dniu 10 września 2019 r. o godz. 9.30.

Wałków część działka nr 304 o pow. 1,00 ha wg klas i użytków rola kl. IIIa – 1,00 ha,
Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego 6,45 q ziarna żyta rocznie wg ceny żyta stosowanej do naliczania podatku rolnego.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na sali sesyjnej (budynek od ul. Przyjemskich) w dniu 10 września 2019 r. o godz. 10.00.

Wałków działka nr 205/3 o pow. 0,53 ha wg klas i użytków rola kl. IIIa – 0,53 ha,
Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego 3,42 q ziarna żyta rocznie wg ceny żyta stosowanej do naliczania podatku rolnego.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na sali sesyjnej (budynek od ul. Przyjemskich) w dniu 10 września 2019 r. o godz. 10.30.

Borzęciczki działka nr 26 o pow. 2,4964 ha wg klas i użytków rola kl. IIIb – 1,6191 ha, rola kl. V 0,8773 ha,
Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego 10,67 q ziarna żyta rocznie wg ceny żyta stosowanej do naliczania podatku rolnego.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na sali sesyjnej (budynek od ul. Przyjemskich) w dniu 10 września 2019 r. o godz. 11.00.

Wrotków działka nr 170/1 o pow. 1,33 ha wg klas i użytków rola kl. IIIa – 1,33 ha,
Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego 8,58 q ziarna żyta rocznie wg ceny żyta stosowanej do naliczania podatku rolnego.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na sali sesyjnej (budynek od ul. Przyjemskich) w dniu 10 września 2019 r. o godz. 11.30.

Wyrębin część działki nr 110/1 o pow. 1,00ha wg klas i użytków rola kl. IIIa –1,00ha,
Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego 6,45 q ziarna żyta rocznie wg ceny żyta stosowanej do naliczania podatku rolnego.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na sali sesyjnej (budynek od ul. Przyjemskich) w dniu 10 września 2019 r. o godz. 12.00.

Józefów działka nr 23/5 o pow. 2,37 ha wg klas i użytków rola kl. IIIa – 2,15 ha, rola kl. IVa 0,22 ha,
Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego 14,82 q ziarna żyta rocznie wg ceny żyta stosowanej do naliczania podatku rolnego.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na sali sesyjnej (budynek od ul. Przyjemskich) w dniu 10 września 2019 r. o godz. 12.30.

Lipowiec działka nr 58 o pow. 1,95 ha wg klas i użytków rola kl. IVa – 1,95 ha,
Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego 8,48 q ziarna żyta rocznie wg ceny żyta stosowanej do naliczania podatku rolnego.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na sali sesyjnej (budynek od ul. Przyjemskich) w dniu 10 września 2019 r. o godz. 13.00.

Stara Obra część działki nr 37/1 o pow. 1,3854 ha wg klas i użytków rola kl. V – 1,2520 ha, rola kl. VI 0,1334 ha,
Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego 2,91 q ziarna żyta rocznie wg ceny żyta stosowanej do naliczania podatku rolnego.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na sali sesyjnej (budynek od ul. Przyjemskich) w dniu 10 września 2019 r. o godz. 13.30.

Nowa Obra część działki nr 86/3 o pow. 1,00 ha wg klas i użytków rola kl. IIIb – 1,00 ha,
Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego 5,40 q ziarna żyta rocznie wg ceny żyta stosowanej do naliczania podatku rolnego.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na sali sesyjnej (budynek od ul. Przyjemskich) w dniu 10 września 2019 r. o godz. 14.00.

Uwagi:
Wydzierżawiający zastrzega, że nie będzie ponosił kosztów ewentualnego ustalenia granic i pomiaru wydzierżawionych gruntów. Powierzchnia działek wykazanych do dzierżawy jest zgodna ze stanem z ewidencji gruntów.
Do przetargów mogą przystąpić rolnicy nie posiadający zaległości finansowych względem Gminy Koźmin Wlkp.
Oprócz czynszu najmu Dzierżawcy uiszczać będą na rzecz Gminy podatek rolny.
Dodatkowe informacje na temat gruntów objętych przetargami można uzyskać w Urzędzie MiG Stary Rynek 11 pok. nr 8 tel. 7219351.

Koźmin Wlkp. dnia 09.08.2019 r.