Sesja Rady Miejskiej

Udostępnij

XIII sesja Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. odbędzie się 25 września 2019r., o godz. 15.30 w siedzibie Rady Miejskiej przy ul. Przyjemskich 9.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie.
  2. Przyjęcie protokołu z XII sesji.
  3. Interpelacje i zapytania radnych.
  4. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2019-2031 za I półrocze 2019r.
  5. Przyjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2019,

b) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na lata 2019-2031,

c) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski,

d) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

7.Odpowiedzi na interpelacje radnych.

8. Wolne głosy i wnioski.