Powstał Komitet Ratowania Koźmińskich Zabytków

Udostępnij

16 września władze Towarzystwa Miłośników Koźmina Wlkp. zaprosiły osoby mające decydujący wpływ na organizację życia społecznego w naszym mieście na spotkanie, którego celem było powołanie Komitetu Ratowania Koźmińskich Zabytków. W spotkaniu udział wzięło 17 osób, reprezentujących instytucje, zakłady pracy i stowarzyszenia.

Zebrani zaakceptowali ideę i propozycje kierunków działania, przedstawione przez Cyryla Banaszaka i Andrzeja Joachimiaka. Na początek komitet chce się zmierzyć z najtrudniejszym zadaniem – restauracją byłej szklarni przy ulicy Zamkowej. Ten obiekt to materialny dowód rangi i tradycji kształcenia ogrodniczego w naszym mieście.

Zdajemy sobie sprawę z niewielkich szans na realizację zadania ale jeśli nie spróbujemy to się o tym nie przekonamy, a co najważniejsze jest to chyba ostatni termin – za chwilę nie będzie co ratować. – przekonuje Andrzej Joachmiak, prezes TMKW.

Komitet ustalił następującą kolejność działań: zlecenie ekspertyzy technicznej, uzyskanie opinii Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków , przygotowanie projektu realizacji, a także wstępnego kosztorysu. Ten ostatni zależy najbardziej od opinii konserwatora, to będzie moment, który zadecyduje o realności tych planów.

Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że tylko pomyślna aplikacja o środki unijne z rozdania 2021 roku daje szanse na ratunek tej szklarni. W celu zwiększenia szans na uzyskanie środków chcemy pozyskać wsparcie radnych wojewódzkich z naszych okolic – mówi prezes TMKW.

Inicjatorzy spotkania mają plan na wykorzystania obiektu po remoncie. Przeprowadzili już rozmowy z dyrekcją Muzeum Narodowego w Szreniawie, by w odrestaurowanej szklarni powstał oddział muzealny poświęcony ogrodnictwu.

Komitet Ratowania Zabytków nie zamierza ograniczyć swojej działalności tylko do szklarni ale rozszerzyć ją o inne obiekty wymagające restauracji.

– Prosimy o ewentualne zgłaszanie propozycji jakimi problemami powinniśmy zająć się w dalszej kolejności. – mówią inicjatorzy.

Komitet działa przy Towarzystwie Miłośników Koźmina Wielkopolskiego, które statutowo podejmuje inicjatywy w zakresie ochrony zabytków i pamiątek stanowiących dziedzictwo kulturowe miasta i gminy. Wybrano osoby, które będą na bieżąco koordynować działania Komitetu, są to Andrzej Joachimiak oraz Piotr Szkudlarek.

Foto: Michał Garsztka, TMKW

Tekst: TMKW