Dzień Edukacji Narodowej w SP Nr 3

Udostępnij

Tegoroczny Dzień Edukacji Narodowy w Szkole Podstawowej nr 3 im. K. Makuszyńskiego był wyjątkowy, ponieważ po raz pierwszy cała społeczność uczniowska obchodziła go w nowym budynku przy ul. Kopernika. 14 października odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście – burmistrz Miasta i Gminy Maciej Bratborski, skarbnik Andrzej Serek, zastępca przewodniczącego Rady Miejskiej Wojciech Dykcik, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, przedstawiciele Rady Rodziców oraz uczniowie.


Uczniowie szkoły wyrazili swoim nauczycielom wdzięczność za codzienną pracę, troskę i poświęcenie. W dniu ich święta przygotowali dla swoich pedagogów artystyczną ucztę, zabarwioną dużą dawką humoru. Młodzi aktorzy brawurowo odegrali swoje role i odtworzyli klimat szkolnego życia. Swoimi występami dostarczyli zebranym gościom wielu wrażeń wizualnych i muzycznych.


W części oficjalnej głos zabrała dyrektor Arleta Szkudlarek, która złożyła serdeczne życzenia wszystkim pracownikom szkoły, podziękowała za trud włożony w kształcenie i wychowanie dzieci. Następnie przyszedł czas na podziękowania gości, którzy skierowali wiele słów uznania oraz kwiaty. Bardzo miłym momentem uroczystości było wręczenie nagród wyróżniającym się nauczycielom.


W tym uroczystym dniu wicedyrektor szkoły Iwona Domańska pożegnała nauczycielki odchodzące na emeryturę. Następnie emerytowane nauczycielki pożegnali przedstawiciele Rady Rodziców i uczniowie oraz dyrektor szkoły.


Tekst I. Krzymińska, SP NR 3
Fot. Izabela Stanisławska