Budżet na 2020 rok uchwalony

Udostępnij


28 grudnia koźmińscy radni uchwalili budżet na 2020 rok. Na inwestycje zaplanowano w nim prawie 8 mln złotych. Wśród najważniejszych wyzwań inwestycyjnych, jakie samorząd planuje podjąć w tym roku znalazły się m.in.: rozbudowa budynku biurowego przy ul. Floriańskiej 21, rozbudowa na potrzeby administracji samorządowej budynku przy ul. Boreckiej oraz adaptacja budynku po SP NR 3 przy Klasztornej na żłobek i przedszkole.

Założenia budżetu przedstawił na sesji burmistrz Maciej Bratborski. Przewidywane dochody miasta i gminy Koźmin Wlkp. w 2020 roku to 61.854.625,00 zł. Wydatki zaplanowano w wysokości 68.071.674,00 zł. Deficyt zostanie sfinansowany ze środków zewnętrznych: kredytów, pożyczek, emisji obligacji.

Budżet to najważniejsza uchwała dla samorządu, gdyż wyznacza cele i kierunki działania na najbliższych dwanaście miesięcy. Trudno było skonstruować projekt budżetu na 2020 rok. Głównie ze względu na to, iż rośnie liczba zadań stawianych przed samorządami, natomiast zmniejszają się środki finansowe pozostające w dyspozycji samorządu do realizacji tych zadań. Jednak, mimo trudności, stworzyliśmy projekt budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na 2020 r. i zawarliśmy w nim kilka kluczowych inwestycji, które przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców miasta i gminy Koźmin Wlkp. i rozwoju naszej gminy – mówi burmistrz Maciej Bratborski.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 7.960.944,00 zł. Wśród nich najważniejsze to:

 • Rozbudowa budynku biurowego przy ul. Floriańskiej 21 w Koźminie Wlkp. – 1.937.000,00 zł.
 • Rozbudowa budynku na potrzeby administracji samorządowej przy ul. Boreckiej w Koźminie Wlkp. – 1.000.000,00 zł
 • Adaptacja budynku przy ul. Klasztornej na żłobek i przedszkole – 300.000,00 zł
 • Przebudowa ul. Podgórnej i ul. Grębowskiej w Koźminie Wlkp.- dotacja powiat – 200. 000,00 zł
 • Przebudowa ul. Czypickiego w Koźminie Wlkp.- projekt 15. 000,00 zł
 • Modernizacja drogi Cegielnia- Polskie Olędry – 200. 000,00 zł
 • Przebudowa drogi Pogorzałki Wielkie – 250. 000,00 zł
 • Przebudowa ul. Ks. St. Goja – 200.000,00 zł
 • Budowa drogi w Kaniewie – 300. 000,00 zł
 • Budowa ul. Towarowej w Koźminie Wlkp. – 636. 000,00 zł
 • Przebudowa ul. Kościelnej w Koźminie Wlkp.- 550. 000,00 zł
 • Przebudowa drogi Dębówiec-Wyrębin etap I – 400.000,00 zł
 • Budowa zatoki autobusowej w Koźminie Wlkp.- 300. 000,00 zł
 • Renowacja elewacji i pokrycia dachowego budynku Urzędu – 180. 000,00 zł
 • Rewitalizacja poszczególnych segmentów Parku Powstańców Wielkopolskich – 100.000,00 zł
 • Dokapitalizowanie KUK Sp. z o.o. – zwiększenie kapitału zakładowego spółki – 500.000,00 zł
 • Dokapitalizowanie Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu – 150. 000,00 zł
 • Budowa placu zabaw w parku Powstańców Wielkopolskich – 50. 000,00 zł
 • Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego – 100.000,00 zł
 • Budowa obiektu lekkoatletycznego – 100. 000,00 zł

Projekt budżetu oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa zanim trafiły pod obrady radnych otrzymały pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, pozytywnie zostały też zaopiniowane przez komisje Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. Po dyskusji ostatecznie radni jednogłośnie przyjęli Budżet Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na 2020 rok.

Tekst i foto: AF, UMiG