Badania ankietowe w kwietniu

Udostępnij

W trosce o wspólne bezpieczeństwo i zdrowie, ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w kraju, Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że ankieter statystyczny nie będzie odwiedzał gospodarstw domowych i rolnych osobiście na terenie gminy w celu realizacji kwietniowych badań ankietowych:

Badanie aktywności ekonomicznej ludności,
Kondycja gospodarstw domowych,
Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarstwach domowych,
Uczestnictwo mieszkańców Polski w podróżach,
Badanie cen konsumpcyjnych i środków produkcji rolniczej,
Badanie Budżetów Gospodarstw Domowych,
Europejskie Badanie Warunków Życia Ludności.

Ponieważ Statystyka Publiczna, w trybie ciągłym, pozyskuje dane niezbędne do podejmowania kluczowych decyzji, a uzyskane od respondentów informacje są niezwykle istotne, zwracamy się z gorącą prośbą do osób wylosowanych do badań ankietowych o udział w wywiadzie telefonicznym, gdy zadzwoni do Państwa ankieter statystyczny lub w przypadku badań: Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarstwach domowych oraz Badanie Budżetów Gospodarstw Domowych skorzystanie z możliwości realizacji badania przez Internet, korzystając ze stron:

https://stat.gov.pl/badania-statystyczne/badania-gospodarstw-domowych-i-rolnicze/wykorzystanie-technologii-informacyjno-komunikacyjnych-ict-w-gospodarstwach-domowych–ssi-10g-ssi-10i/

https://stat.gov.pl/badania-statystyczne/badania-gospodarstw-domowych-i-rolnicze/bbgd/
Pracownicy Urzędu Statystycznego w Poznaniu odpowiedzą na Państwa ewentualne pytania pod numerem telefonu 61 27 98 302

Serdecznie dziękujemy za udział w badaniu.

Tekst: Magdalena Ancan
Starszy specjalista
w Wielkopolskim Ośrodku Badań Regionalnych