Pracownia RTG wznawia pracę

Udostępnij

Od września wznawia pracę pracownia RTG w budynku Szpitala przy ul. Stęszewskiego 9-10 w Koźminie Wlkp. Pierwszym dniem jej pracy będzie 4 września.

Pracownia będzie czynna raz w tygodniu – w piątki (13.00-18.00). Pacjenci z Koźmina Wlkp. i gminy Koźmin Wlkp. oraz najbliższych okolic, będą mogli tam wykonać diagnostykę RTG z wyjątkiem zdjęć klatki piersiowej. Pacjentów z objawami infekcji grypopodobnych prosimy nie korzystać z możliwości diagnostyki RTG. Pracownia RTG mieści się na terenie Oddziału Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej w Koźminie Wlkp., który obecnie – ze względu na epidemię koronawirusa SARS-CoV-2 – pracuje w warunkach reżimu sanitarnego.

REJESTRACJA PACJENTÓW

Rejestracja pacjentów będzie odbywać się wyłącznie drogą telefoniczną
tel. 62 582 14 17, od poniedziałku do piątku (8.00-15.00). Obowiązuje skierowanie lekarskie na wykonanie zdjęcia RTG. Przy rejestracji prosimy o zaznaczenie, że badanie RTG zamierza się wykonać w pracowni w Koźminie Wlkp. Pacjenci rejestrowani będą na określone godziny. Prosimy o punktualne przybycie.

WYKONANIE BADANIA

Wejście dla pacjentów do Pracowni RTG znajduje się poprzez WEJŚCIE C. Prosimy o korzystanie z domofonu przypisanego pracowni, który znajduje się na drzwiach wejściowych. Pacjentów obowiązują maseczki zakrywające usta i nos, rękawiczki jednorazowe oraz zachowanie dystansu społecznego. Prosimy o stosowanie się do zaleceń pracownika, który przeprowadzi pacjenta do pracowni.

ODBIÓR WYNIKÓW BADAŃ

Miejsce i czas odbioru wyniku należy ustalić z pracownikiem pracowni RTG w Koźminie Wlkp., bezpośrednio po wykonaniu badania. Istnieje możliwość odbioru wyników:

• za tydzień – w piątek, w godzinach pracy pracowni w Koźminie, WEJŚCIE C

• lub wcześniej – od poniedziałku do czwartku (8.00-18.00) w Izbie Przyjęć Szpitala Powiatowego w Krotoszynie – w tym wypadku obowiązuje jednak wcześniejszy kontakt telefoniczny z Pracownią RTG w Krotoszynie, ul. Mickiewicza 21 – tel. 62 582 14 17, celem ustalenia dokładnego terminu odbioru wyników.

Powyższe zasady działalności pracowni RTG w Koźminie Wlkp. ustalone zostały w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo zarówno Pacjentów, jak i Personelu, związane są z profilaktyką przeciwdziałania i zapobieganiem rozprzestrzeniania się zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

Uwaga! W przypadku zaobserwowania u siebie objawów COVID-19 (gorączka, kaszel, duszność, złe samopoczucie), nie należy korzystać z diagnostyki RTG, ale jak najszybciej skontaktować się z Państwową Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Krotoszynie celem ustalenia dalszego postępowania.

Uwaga! Osoby niepełnosprawne, poruszające się na wózkach inwalidzkich, które posiadają ambulatoryjne skierowanie do wykonania zdjęcia RTG, powinny rejestrować się do pracowni znajdującej się w budynku Szpitala w Krotoszynie, ul. Mickiewicza 21. Tam też będą miały wykonywane badanie.

Przypominamy również, że w pozostałe dni tygodnia – poza piątkami – pacjenci ambulatoryjni z Koźmina Wlkp. i okolic mogą wykonać badania RTG według zasad dotychczas wyznaczonych na czas epidemii COVID-19, w dwóch pracowniach rentgenowskich, na terenie Krotoszyna.

Tekst: Sławomir Pałasz, rzecznik SPZOZ w Krotoszynie