Gmina Koźmin Wlkp. częściowo w żółtej strefie ASF

Udostępnij

Zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2020/1316 z dnia 21 września 2020 r. wprowadzono strefę ochronną (żółtą) na części gminy Koźmin Wielkopolski położonej na wschód od linii wyznaczonej przez drogę krajową nr 15.

W celu ograniczenia ryzyka zakażenia świń wirusem ASF w gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie powinny być wdrożone wszystkie podstawowe zasady bioasekuracji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.

MAPA WYSTĘPOWANIA ASF