Zdjęcie przedstawia drogę gminną Wyrębin-Dębówiec

Nowy odcinek drogi gminnej wybudowany

Udostępnij

Zakończyły się prace związane z przebudową drogi gminnej Wyrębin – Dębówiec (etap I). Łączna długość modernizowanego odcinka to 460 metrów. Przebudowa polegała na zmianie istniejącej nawierzchni tłuczniowo – gruntowej na nawierzchnię z betonu asfaltowego i wykonaniu obustronnych poboczy. Koszt inwestycji to 358 678,81 zł.

Zadanie było realizowane przy wsparciu dotacją w wysokości 112 500 PLN z programu dofinansowania przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Zdjęcie przedstawia drogę gminną Wyrębin-Dębówiec

Tekst i foto: Anna Pawlicka, UMIG