Strategia rozwiązywania problemów społecznych Gminy Koźmin Wlkp. na lata 2021-2027 – konsultacje

Udostępnij

MGOPS w Koźminie Wlkp. zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Strategia rozwiązywania problemów społecznych Gminy Koźmin Wlkp. na lata 2021-2027”. Informujemy, że konsultacje odbędą się do 30 listopada 2020 r.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców, zainteresowane instytucje i organizacje do składania uwag do projektu. Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie pisemnie, na specjalnie przygotowanym formularzu.

Projekt „Strategia rozwiązywania problemów społecznych Gminy Koźmin Wlkp. na lata 2021-2027” jak i formularz zgłaszania uwag są dostępne w wersji elektronicznej na stronie www.mgops.kozminwlkp.pl a także w wersji papierowej w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koźminie Wlkp., ul. Krotoszyńska 16 w dni robocze w godzinach od 9.00 do 14.00.

Wypełnione formularze konsultacyjne można przekazać:

• drogą elektroniczną (skan) na adres e-mailowy mgopskozmin@post.pl
• drogą korespondencyjną na adres MGOPS ul. Krotoszyńska 16, 63-720 Koźmin Wlkp. z dopiskiem na kopercie „Konsultacje – Strategia”
• bezpośrednio w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Krotoszyńska 16 w dni robocze w godzinach od 9.00 do 14.00
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2020 r.