komputer na biurku, laptop, ludzka ręka, obłsuguje komputer

Klub Malucha – nabór

Udostępnij

Klub Malucha w Koźminie Wielkopolskim ogłasza nabór na stanowisko

• OPIEKUNKI DZIECIĘCEJ – ilość etatów 5

Wymagania na stanowisko: Opiekunki dziecięcej :

  • wykształcenie kierunkowe (regulowane ustawą o opiece nad dziećmi dzieci do lat 3)
  • doświadczenie w pracy z dziećmi do lat 3

Do obowiązków zatrudnionej osoby będzie należało min :
opieka nad dziećmi, organizacja i prowadzenie zabaw i zajęć dydaktycznych zgodnie z planem dydaktyczno – wychowawczym, utrzymanie porządku w sali, kontakt z rodzicami.

• WOŹNEJ ODDZIAŁOWEJ- ilość etatów 2

Wymagania na stanowisko : Woźna oddziałowa

  • wykształcenie min. średnie
    -dodatkowy atut – kurs opiekunki dziecięcej

Podania można składać do 04.12.2020 r.:
• osobiście w siedzibie Klubu Malucha przy ul. Klasztornej 29:

  • w poniedziałki od godz. 8.00 do 11.00
  • w środy od godz. 8.00 do 11.00
  • w piątki od godz. 12.30 do 14.30

• lub na adres e-mail : klubmalucha-kozmin@wp.pl

Kontakt : Milena Skowron – Piechowiak tel: 510 131 781

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatkami.

Projekt „Klub Malucha dla Koźmina Wielkopolskiego!” wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.4. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałanie 6.4.1. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

UMiG